خانه » نفت و گاز » تفکیک‌گر نفت سیار

تفکیک‌گر نفت سیار

مشخصات تفکیک گر

نوع  مایل که اصطلاحاً به آن نوع موشکی هم گفته میشود و از دو قسمت مجزا که بوسیله پیچ و مهره به هم متصل شده اند تشکیل و ابعاد آن به طوب 8 متر و قطر آن از دو قسمت به ترتیب بدنه اصلی 1 متر و گاز خروجی که به صورت مخروط ناقص با قطرهای 75/0 و 55/0 متر می باشد بکار گرفته شده است . البته جهت افزایش راندمان تفکیک گر آن از یک سینی پخش کننده (DISH DEFLECTOR ) نیز استفاده شده است .

توان عملیاتی تفکیک گر

با توجه به مجموعه وسایل و امکانات به کار گرفته شده حداکثر توان جدا سازی این تفکیک گر 1500 بشکه در 24 ساعت با فشار 650 پام می باشد .

شرح فرآیند

همان گونه که قبلاً توضیح داده شد عمده استفاده از دستگاه M.O.S در شرایطی است که چاه از فشار لازم جهت ارسال به واحد بهره برداری برخوردار نمی باشد. بنابراین پس از نصب دستگاه در محل ایمن و بستن اتصالات ، جریان نفت به سمت تفکیک گر هدایت شده و پس از برخورد با سینی پخش کننده ، گاز به سمت بالا و نفت به جهت پایین جریان یافته و پس از تثبیت نفت ، تلمبه روشن و سطح نفت به وسیله شیر خودکار خروجی تنظیم و کنترل میگردد، در این حالت لوله گاز خروجی به سمت گودال سوخت تقریباً به حالت نیمه باز می باشد و به تدریج که تفکیک گر فشار گرفت به وسیله شیر خودکار نصب شده روی لوله گاز خروجی فشار تفکیک گر را روی 50 پام تنظیم و سطح نفت در نقطه مناسب کنترل خواهد شد . این کار تا رسیدن فشار چاه به حداقل مورد نیاز جهت ارسال نفت تفکیک شده به سمت واحد بهره برداری ، می بایست تحت کنترل قرار گیرد . پس از رسیدن به فشار دلخواه ، چاه مجدداً بسته و اتصالات به حالت قبلی برگردانده شده و دستگاه  M.O.S ترخیص می گردد و جریان نفت چاه بطور مستقیم به واحد بهره برداری هدایت می شود .

نیروی انسانی مورد نیاز

میزان اشتغال زایی حدوداً 12 نفر می باشد .

هزینه اجرای طرح

با توجه به اینکه منابع تامین وسایل و کالای مورد نیاز از انبارهای مازاد پروژه ها و خدمات چاهها بوده و عملیات اجرایی توسط نیروهای شاغل انجام گردید ، هزینه محاسبه شده شامل هزینه های اجرایی و قیمت ارزیابی اموال معادل 880 میلیون ریال می باشد .

توجیه اقتصادی

چون در شرایط فعلی نفت استحصالی سوزانده می شود بارزترین فایده طرح این است که از سوزاندن مواد نفتی که ضمن هدر دادن سرمایه ملی ، از آلودگی های زیست محیطی که تبعات ناشی از مضرات آن بسیار گسترده و دامنگیر همه جامعه خواهد بود جلوگیری به عمل می آید ، هرچند که از لحاظ محاسباتی و در هر مورد عملیاتی که انجام می شود حداقل بازیافتی معادل 1 میلیارد ریال حاصل از سوزانده نشدن نفت خام عاید کشور می شود که پس از کسر هزینه های جاری ( نیروی انسانی،حمل و نقل و تعمیر و نگهداری هزینه های ساخت ) بازگشت هزینه های محاسبه شده پس از 12 مورد عملیات طی یک سال فرض شده است .

سود و صرفه اقتصادی حاصله(واقعی):

از ابتدای راه اندازی ( دهه فجر 1383 ) تا تاریخ 31/06/92 با استقرار دستگاه بر روی 110 حلقه چاه مقدار حدود 270000بشکه نفت بازیافت شده است .

مقایسه اقتصادی با M.O.T

هر چند دامنه عملکرد M.O.T وسیع تر از M.O.S می باشد ولی در مقایسه با انجام عملیات مشابه هزینه استفاده از M.O.S حدوداً 3 درصد M.O.T می باشد .