مشخصات فنی آنالایزر دو پارامتری مشابه مدل های تک پارامتری است. با این تفاوت که قابلیت دریافت سیگنال و نمایش اطلاعات دو سنسور را دارند.

دستگاه های دوپارامتری در 3 مدل D2C Controller ، dia;og DACa و DSRa ارائه می شوند.


پارامترهای قابل ارائه در مدل های دو پارامتری به شرح زیر می باشد:

– pH / ORP
– کلر آزاد / pH
– pH / pH
– کلر / کلر
– pH / ClO2

آنالایزر Dialog نصب شده بر پنل ترانسمیتر کلر و pH

پنل اندازه گیری و تزریق کلر و اسید

اسکید اندازه گیری و کنترل معیار های پساب

دیدگاه بگذارید

بازگشت به بالا