موقعیت های نصب الکتروموتور

موقعیت های نصب موتور

موتورهای الکتریکی ما را می توان بر اساس چندین روش نصب مختلف، بسته به طراحی و اندازه قاب، سفارش داد. لیست زیر نمونه هایی از رایج ترین موقعیت های نصب را نشان می دهد.

موقعیت های نصب ماشین های الکتریکی دوار، از جمله موتورهای الکتریکی، مطابق با استاندارد IEC 60034-7، کد I (کد II در براکت) مشخص شده است.

موتورهای نصب شده روی پا

B3 (IM 1001)

موقعیت های نصب الکتروموتور

V5 (IM 1011)

موقعیت های نصب الکتروموتور

V6 (IM 1031)

موقعیت های نصب الکتروموتور

B6 (IM 1051)

موقعیت های نصب الکتروموتور

B7 (IM 1061)

موقعیت های نصب الکتروموتور

B8 (IM 1071)

موقعیت های نصب الکتروموتور

موتورهای فلنجی (فلنج بزرگ)

B5 (IM 3001)

موقعیت های نصب الکتروموتور

V1 (IM 3011)

موقعیت های نصب الکتروموتور

V3 (IM 3031)

موقعیت های نصب الکتروموتور

موتورهای فلنجی (فلنج کوچک)

B14 (IM 3601)

موقعیت های نصب الکتروموتور

V18 (IM 3611)

موقعیت های نصب الکتروموتور

V19 (IM 3631)

موقعیت های نصب الکتروموتور

موتورهای پا و فلنج (فلنج بزرگ)

B3/B5 (IM 2001)

موقعیت های نصب الکتروموتور

V15 (IM 2011)

موقعیت های نصب الکتروموتور

V36 (IM2031)

موقعیت های نصب الکتروموتور

موتورهای پا و فلنج (فلنج کوچک)

B3/B14 (IM 2101)

موقعیت های نصب الکتروموتور

(IM 2111)

موقعیت های نصب الکتروموتور

(IM 3131)

موقعیت های نصب الکتروموتور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *