نمایش 13 نتیحه

آنالایزر آب استخر

15,000,000تومان
دسته بندی ها:

تصفیه آب با دی اکسید کلر

126,000,000تومان

پمپ تزریق 1.1 لیتربرساعت 16 بار PVDF

9,000,000تومان

پمپ تزریق 0.74 لیتربرساعت 10 بار PVDF

10,350,000تومان

پمپ تزریق 49 لیتربرساعت 4 بار

58,500,000تومان

پمپ تزریق 21.9 لیتربرساعت 1.5 بار

10,800,000تومان

پمپ تزریق 29.2 لیتربرساعت 7 بار

65,000,000تومان

پمپ تزریق 17 لیتربرساعت 4 بار

15,000,000تومان

پمپ تزریق 7.8 لیتر بر ساعت 16 بار

58,500,000تومان

پمپ تزریق 20 لیتربرساعت 2 بار

42,750,000تومان

پمپ تزریق 0.74 لیتربرساعت 10 بار

8,100,000تومان

دوزینگ پمپ 4.4 لیتربرساعت 10بار

18,000,000تومان

پمپ تزریق 350 لیتربرساعت 4 بار

124,000,000تومان