مشاهده همه 11 نتیجه

پمپ تزریق 400 لیتربرساعت 16بار

480,000,000تومان

پمپ تزریق 170 لیتربرساعت 25بار

240,000,000تومان

پمپ تزریق 120 لیتربرساعت 4 بار PVDF

39,150,000تومان

پمپ تزریق 50 لیتر برساعت 10 بار

38,250,000تومان

کلرزن مایع 16 لیتربرساعت 10 بار

24,000,000تومان

دوزینگ پمپ 26 لیتربرساعت 7 بار

28,000,000تومان

دوزینگ پمپ 8 لیتربرساعت 10 بار

28,000,000تومان

پمپ تزریق 60 لیتر بر ساعت 64 بار

157,500,000تومان

پمپ تزریق 350 لیتربرساعت 4 بار

60,750,000تومان

پمپ تزریق 42 لیتربرساعت 7 بار

28,000,000تومان