پمپ دیافراگمی لوتز Lutz

توضیحات

 

مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز Lutz مدل 1/4 اینچ

DMP 1/4″ PA DMP 1/4″ PVDF DMP 1/4″ PP
پلی آمید پولی وینیلیدن فلوراید پولی پروپیلن جنس بدنه
TPV (EPDM-PP), PTFE PTFE TPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFE دیافراگم
PTFE PTFE PTFE شیر
EPDM, PTFE PTFE NBR, EPDM, PTFE سیل
حداکثر 16 لیتر در دقیقه حداکثر 16 لیتر در دقیقه حداکثر 16 لیتر در دقیقه میزان جریان
6 متر 6 متر 6 متر Suction lift: dry
5 متر 5 متر 5 متر Suction lift: PTFE-version
حداکثر 6,8 بار حداکثر 6,8 بار حداکثر 6,8 بار فشار کاری
حداکثر 66 درجه سانتی گراد حداکثر 93 درجه سانتی گراد حداکثر 66 درجه سانتی گراد دما
حداکثر Ø 1,6 mm حداکثر Ø 1,6 mm حداکثر Ø 1,6 mm Solids handling:
1/4″ BSP female 1/4″ BSP female 1/4″ BSP female مکش
1/4″ BSP female 1/4″ BSP female 1/4″ BSP female دهش

 

 

مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز Lutz مدل 3/8 اینچ

DMP 3/8″ PA DMP 3/8″ PVDF DMP 3/8″ PP
پلی آمید پولی وینیلیدن فلوراید پولی پروپیلن جنس بدنه
TPV (NBR-PP),PTFE,FPM TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM دیافراگم
TPV (NBR-PP),PTFE PTFE TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM شیر
PTFE PTFE NBR,EPDM,PTFE سیل
استیل ضد زنگ PVDF PP Valve seat:
PTFE-version
حداکثر 34 l/min حداکثر 34 l/min حداکثر 34 l/min Flow rate:
5,2 m
3 m
5,2 m
3 m
5,2 m
3 m
Suction lift:
dry
PTFE-version
حداکثر 8 bar حداکثر 8 bar حداکثر 8 bar
حداکثر 66 °C حداکثر 93 °C حداکثر 66 °C جنس بدنه
حداکثر Ø 6,4 mm
حداکثر Ø 1,6 mm
حداکثر Ø 6,4 mm
حداکثر Ø 1,6 mm
حداکثر Ø 6,4 mm
حداکثر Ø 1,6 mm
دیافراگم
3/8″ BSP female 3/8″ BSP female 3/8″ BSP female شیر
3/8″ BSP female 3/8″ BSP female 3/8″ BSP female سیل

 

مشخصات فنی پمپ دیافراگمی LUTZ مدل 1/2 اینچ

DMP 1/2″ PA DMP 1/2″ PVDF DMP 1/2″ PP
پلی آمید پولی وینیلیدن فلوراید پولی پروپیلن جنس بدنه
PTFE PTFE TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM دیافراگم
PTFE PTFE TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM Valve ball:
PTFE PTFE NBR,EPDM,PTFE,FPM سیل
PVDF, SS* PVDF PP Valve seat:
حداکثر 65 l/min حداکثر 65 l/min حداکثر 65 l/min Flow rate:
6 m
4,5 m
3 m
6 m
4,5 m
3 m
6 m
4,5 m
3 m
Suction lift:
with Max-Pass™
dry
PTFE-version
حداکثر 8 bar حداکثر 8 bar حداکثر 8 bar فشار کاری
حداکثر 66 °C حداکثر 93 °C حداکثر 66 °C دما
حداکثر Ø 3,2 mm
حداکثر Ø 9,5 mm
حداکثر Ø 3,2 mm
حداکثر Ø 9,5 mm
حداکثر Ø 3,2 mm
حداکثر Ø 9,5 mm
Solids handling:
with Max-Pass™
1/2″ BSP female 1/2″ BSP female 1/2″ BSP female مکش
1/2″ BSP female 1/2″ BSP female 1/2″ BSP female دهش

 

مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز مدل 1 اینچ

DMP 1″ PVDF DMP 1″ PP
پولی وینیلیدن فلوراید پولی پروپیلن جنس بدنه
TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM دیافراگم
PTFE,FPM TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM Valve ball:
PTFE,
FPM
NBR,EPDM,PTFE,FPM سیل
PVDF PP Valve seat:
حداکثر 156 l/min حداکثر 156 l/min Flow rate:
5,5 m
4,5 m
3 m
5,5 m
4,5 m
3 m
Suction lift:
with Max-Pass™
dry
PTFE-version
حداکثر 8 bar حداکثر 8 bar فشار کاری
حداکثر 93 °C حداکثر 66 °C دما
حداکثر Ø 6,4 mm
حداکثر Ø 19 mm
حداکثر Ø 6,4 mm
حداکثر Ø 19 mm
Solids handling:
with Max-Pass™
Flange DIN DN 25 PN 10
ANSI B16,5 1″ 150 PSI
Flange DIN DN 25 PN 10
ANSI B16,5 1″ 150 PSI
مکش
Flange DIN DN 25 PN 10
ANSI B16,5 1″ 150 PSI
Flange DIN DN 25 PN 10
ANSI B16,5 1″ 150 PSI
دهش

 

مشخصات فنی پمپ دیافراگمی LUTZ مدل 1/2 1 اینچ

DMP 1 1/2″ PVDF DMP 1 1/2″ PP
پولی وینیلیدن فلوراید پولی پروپیلن جنس بدنه
TPV (EPDM-PP),PTFE TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE دیافراگم
TPV (EPDM-PP),PTFE TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE Valve ball:
PTFE NBR,EPDM,PTFE سیل
PVDF PP Valve seat:
حداکثر 492 l/min حداکثر 492 l/min Flow rate:
4,5 m
3 m
4,5 m
3 m
Suction lift:
dry
PTFE-version
حداکثر 8,2 bar حداکثر 8,2 bar فشار کاری
حداکثر 93 °C حداکثر 66 °C دما
حداکثر Ø 6,4 mm حداکثر Ø 6,4 mm Solids handling:
Flange DIN DN 40 PN 10
ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI
Flange DIN DN 40 PN 10
ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI
مکش
Flange DIN DN 40 PN 10
ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI
Flange DIN DN 40 PN 10
ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI
دهش

 

مشخصات فنی پمپ خودمکش LUTZ مدل 2 اینچ

DMP 2″ PVDF DMP 2″ PP
پولی وینیلیدن فلوراید پولی پروپیلن جنس بدنه
PTFE TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE دیافراگم
PTFE TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE Valve ball:
PTFE NBR,EPDM,PTFE سیل
PVDF PP Valve seat:
حداکثر 681 l/min حداکثر 681 l/min Flow rate:
4,5 m
3 m
4,5 m
3 m
Suction lift:
dry
PTFE-version
حداکثر 8,2 bar حداکثر 8,2 bar فشار کاری
حداکثر 93 °C حداکثر 66 °C دما
حداکثر Ø 6,4 mm حداکثر Ø 6,4 mm Solids handling:
Flange DIN DN 50 PN 10
ANSI B16,5 2″ 150 PSI
Flange DIN DN 50 PN 10
ANSI B16,5 2″ 150 PSI
مکش
Flange DIN DN 50 PN 10
ANSI B16,5 2″ 150 PSI
Flange DIN DN 50 PN 10
ANSI B16,5 2″ 150 PSI
دهش

 

مشخصات فنی پمپ بادی لوتز مدل 3 اینچ

DMP 3″ Stainless steel DMP 3″ Aluminium
استیل ضد زنگ آلومینیوم جنس بدنه
PUR,TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM PUR,TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM دیافراگم
TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPM Valve ball:
NBR,EPDM,PTFE,FPM NBR,EPDM,PTFE,FPM سیل
PA, EPDM, FPM, NBR PA, EPDM, FPM, NBR Valve seat:
حداکثر 954 l/min حداکثر 954 l/min Flow rate:
6.1 m
5.2 m
6.1 m
5.2 m
Suction lift:
dry
PTFE-version
حداکثر 8.2 bar حداکثر 8.2 bar فشار کاری
حداکثر 93 °C حداکثر 93 °C دما
حداکثر Ø 11 mm حداکثر Ø 11 mm Solids handling:
3″ BSP female 3″ BSP female مکش
3″ BSP female 3″ BSP female دهش

 

مزایای پمپ دیافراگمی لوتز

 • ایمنی بسیار بالا
 • قابلیت نصب آسان
 • دارای خاصیت خود مکشی و مکش منفی بالا
 • دارای فشار و دبی متغیر
 • دارای قابلیت غوطه ور شدن در سیال
 • عدم نیاز به آببند مکانیکی
 • قابلیت نگهداری و تعمیرات آسان
 • دارای نشستی خیلی کم
 • قابلیت انتقال سیالات دارای ذرات جامد
 • قابلیت کارکرد به صورت خشک
 • قابلیت تولید در انواع جنس و سایزها
 • دارای کاربری آسان
 • دارای قیمت مناسب
 • قابلیت جابجایی آسان
 • به صورت ضد انفجار می باشد.
 • قابلیت انتقال سیال اشتعال زا
 • قابلیت کارکرد در محیط های مرطوب
 • قابلیت تنظیم دبی و هوای ورودی
 • قابلیت پمپاژ سیال غلیظ

 

پمپ دیافراگمی در موقعیت های مختلفپمپ دیافراگمی و لوازم یدکیپمپ دیافراگمی آلومینیم نرمDiaphragm Pump RANPump

دیافراگم پمپ دو کله
دیافراگم پمپ دو کله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *