پمپ دیافراگمی لوتز Lutz

توضیحات

 

مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز Lutz مدل 1/4 اینچ

DMP 1/4″ PADMP 1/4″ PVDFDMP 1/4″ PP
پلی آمیدپولی وینیلیدن فلورایدپولی پروپیلنجنس بدنه
TPV (EPDM-PP), PTFEPTFETPV (NBR-PP), TPV (EPDM-PP), PTFEدیافراگم
PTFEPTFEPTFEشیر
EPDM, PTFEPTFENBR, EPDM, PTFEسیل
حداکثر 16 لیتر در دقیقهحداکثر 16 لیتر در دقیقهحداکثر 16 لیتر در دقیقهمیزان جریان
6 متر6 متر6 مترSuction lift: dry
5 متر5 متر5 مترSuction lift: PTFE-version
حداکثر 6,8 بارحداکثر 6,8 بارحداکثر 6,8 بارفشار کاری
حداکثر 66 درجه سانتی گرادحداکثر 93 درجه سانتی گرادحداکثر 66 درجه سانتی گراددما
حداکثر Ø 1,6 mmحداکثر Ø 1,6 mmحداکثر Ø 1,6 mmSolids handling:
1/4″ BSP female1/4″ BSP female1/4″ BSP femaleمکش
1/4″ BSP female1/4″ BSP female1/4″ BSP femaleدهش

 

 

مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز Lutz مدل 3/8 اینچ

DMP 3/8″ PADMP 3/8″ PVDFDMP 3/8″ PP
پلی آمیدپولی وینیلیدن فلورایدپولی پروپیلنجنس بدنه
TPV (NBR-PP),PTFE,FPMTPV (EPDM-PP),PTFE,FPMTPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMدیافراگم
TPV (NBR-PP),PTFEPTFETPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMشیر
PTFEPTFENBR,EPDM,PTFEسیل
استیل ضد زنگPVDFPPValve seat:
PTFE-version
حداکثر 34 l/minحداکثر 34 l/minحداکثر 34 l/minFlow rate:
5,2 m
3 m
5,2 m
3 m
5,2 m
3 m
Suction lift:
dry
PTFE-version
حداکثر 8 barحداکثر 8 barحداکثر 8 bar
حداکثر 66 °Cحداکثر 93 °Cحداکثر 66 °Cجنس بدنه
حداکثر Ø 6,4 mm
حداکثر Ø 1,6 mm
حداکثر Ø 6,4 mm
حداکثر Ø 1,6 mm
حداکثر Ø 6,4 mm
حداکثر Ø 1,6 mm
دیافراگم
3/8″ BSP female3/8″ BSP female3/8″ BSP femaleشیر
3/8″ BSP female3/8″ BSP female3/8″ BSP femaleسیل

 

مشخصات فنی پمپ دیافراگمی LUTZ مدل 1/2 اینچ

DMP 1/2″ PADMP 1/2″ PVDFDMP 1/2″ PP
پلی آمیدپولی وینیلیدن فلورایدپولی پروپیلنجنس بدنه
PTFEPTFETPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMدیافراگم
PTFEPTFETPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMValve ball:
PTFEPTFENBR,EPDM,PTFE,FPMسیل
PVDF, SS*PVDFPPValve seat:
حداکثر 65 l/minحداکثر 65 l/minحداکثر 65 l/minFlow rate:
6 m
4,5 m
3 m
6 m
4,5 m
3 m
6 m
4,5 m
3 m
Suction lift:
with Max-Pass™
dry
PTFE-version
حداکثر 8 barحداکثر 8 barحداکثر 8 barفشار کاری
حداکثر 66 °Cحداکثر 93 °Cحداکثر 66 °Cدما
حداکثر Ø 3,2 mm
حداکثر Ø 9,5 mm
حداکثر Ø 3,2 mm
حداکثر Ø 9,5 mm
حداکثر Ø 3,2 mm
حداکثر Ø 9,5 mm
Solids handling:
with Max-Pass™
1/2″ BSP female1/2″ BSP female1/2″ BSP femaleمکش
1/2″ BSP female1/2″ BSP female1/2″ BSP femaleدهش

 

مشخصات فنی پمپ دیافراگمی لوتز مدل 1 اینچ

DMP 1″ PVDFDMP 1″ PP
پولی وینیلیدن فلورایدپولی پروپیلنجنس بدنه
TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMTPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMدیافراگم
PTFE,FPMTPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMValve ball:
PTFE,
FPM
NBR,EPDM,PTFE,FPMسیل
PVDFPPValve seat:
حداکثر 156 l/minحداکثر 156 l/minFlow rate:
5,5 m
4,5 m
3 m
5,5 m
4,5 m
3 m
Suction lift:
with Max-Pass™
dry
PTFE-version
حداکثر 8 barحداکثر 8 barفشار کاری
حداکثر 93 °Cحداکثر 66 °Cدما
حداکثر Ø 6,4 mm
حداکثر Ø 19 mm
حداکثر Ø 6,4 mm
حداکثر Ø 19 mm
Solids handling:
with Max-Pass™
Flange DIN DN 25 PN 10
ANSI B16,5 1″ 150 PSI
Flange DIN DN 25 PN 10
ANSI B16,5 1″ 150 PSI
مکش
Flange DIN DN 25 PN 10
ANSI B16,5 1″ 150 PSI
Flange DIN DN 25 PN 10
ANSI B16,5 1″ 150 PSI
دهش

 

مشخصات فنی پمپ دیافراگمی LUTZ مدل 1/2 1 اینچ

DMP 1 1/2″ PVDFDMP 1 1/2″ PP
پولی وینیلیدن فلورایدپولی پروپیلنجنس بدنه
TPV (EPDM-PP),PTFETPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFEدیافراگم
TPV (EPDM-PP),PTFETPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFEValve ball:
PTFENBR,EPDM,PTFEسیل
PVDFPPValve seat:
حداکثر 492 l/minحداکثر 492 l/minFlow rate:
4,5 m
3 m
4,5 m
3 m
Suction lift:
dry
PTFE-version
حداکثر 8,2 barحداکثر 8,2 barفشار کاری
حداکثر 93 °Cحداکثر 66 °Cدما
حداکثر Ø 6,4 mmحداکثر Ø 6,4 mmSolids handling:
Flange DIN DN 40 PN 10
ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI
Flange DIN DN 40 PN 10
ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI
مکش
Flange DIN DN 40 PN 10
ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI
Flange DIN DN 40 PN 10
ANSI B16,5 1 1/2″ 150 PSI
دهش

 

مشخصات فنی پمپ خودمکش LUTZ مدل 2 اینچ

DMP 2″ PVDFDMP 2″ PP
پولی وینیلیدن فلورایدپولی پروپیلنجنس بدنه
PTFETPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFEدیافراگم
PTFETPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFEValve ball:
PTFENBR,EPDM,PTFEسیل
PVDFPPValve seat:
حداکثر 681 l/minحداکثر 681 l/minFlow rate:
4,5 m
3 m
4,5 m
3 m
Suction lift:
dry
PTFE-version
حداکثر 8,2 barحداکثر 8,2 barفشار کاری
حداکثر 93 °Cحداکثر 66 °Cدما
حداکثر Ø 6,4 mmحداکثر Ø 6,4 mmSolids handling:
Flange DIN DN 50 PN 10
ANSI B16,5 2″ 150 PSI
Flange DIN DN 50 PN 10
ANSI B16,5 2″ 150 PSI
مکش
Flange DIN DN 50 PN 10
ANSI B16,5 2″ 150 PSI
Flange DIN DN 50 PN 10
ANSI B16,5 2″ 150 PSI
دهش

 

مشخصات فنی پمپ بادی لوتز مدل 3 اینچ

DMP 3″ Stainless steelDMP 3″ Aluminium
استیل ضد زنگآلومینیومجنس بدنه
PUR,TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMPUR,TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMدیافراگم
TPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMTPV (NBR-PP),TPV (EPDM-PP),PTFE,FPMValve ball:
NBR,EPDM,PTFE,FPMNBR,EPDM,PTFE,FPMسیل
PA, EPDM, FPM, NBRPA, EPDM, FPM, NBRValve seat:
حداکثر 954 l/minحداکثر 954 l/minFlow rate:
6.1 m
5.2 m
6.1 m
5.2 m
Suction lift:
dry
PTFE-version
حداکثر 8.2 barحداکثر 8.2 barفشار کاری
حداکثر 93 °Cحداکثر 93 °Cدما
حداکثر Ø 11 mmحداکثر Ø 11 mmSolids handling:
3″ BSP female3″ BSP femaleمکش
3″ BSP female3″ BSP femaleدهش

 

مزایای پمپ دیافراگمی لوتز

 • ایمنی بسیار بالا
 • قابلیت نصب آسان
 • دارای خاصیت خود مکشی و مکش منفی بالا
 • دارای فشار و دبی متغیر
 • دارای قابلیت غوطه ور شدن در سیال
 • عدم نیاز به آببند مکانیکی
 • قابلیت نگهداری و تعمیرات آسان
 • دارای نشستی خیلی کم
 • قابلیت انتقال سیالات دارای ذرات جامد
 • قابلیت کارکرد به صورت خشک
 • قابلیت تولید در انواع جنس و سایزها
 • دارای کاربری آسان
 • دارای قیمت مناسب
 • قابلیت جابجایی آسان
 • به صورت ضد انفجار می باشد.
 • قابلیت انتقال سیال اشتعال زا
 • قابلیت کارکرد در محیط های مرطوب
 • قابلیت تنظیم دبی و هوای ورودی
 • قابلیت پمپاژ سیال غلیظ

 

پمپ دیافراگمی در موقعیت های مختلف

ویژگی‌های پمپ دیافراگمی Lutz

 1. ساختار دیافراگمی: یکی از ویژگی‌های بارز پمپ دیافراگمی Lutz، ساختار دیافراگمی آن است. این پمپ با استفاده از دیافراگم‌هایی که در داخل آن قرار دارند، امکان انتقال مواد را فراهم می‌کند. این ساختار باعث می‌شود تا موادی که در محیط فرآیندی وجود دارند، با پمپ تماس نیافته و نیز از هرگونه آلودگی جلوگیری شود.

 2. قدرت انتقال بالا: پمپ دیافراگمی Lutz با داشتن ساختاری بسیار خاص، قدرت انتقال بالایی دارد. این قدرت انتقال باعث می‌شود تا این پمپ قادر به انتقال مواد با دانسیته‌ها و ویژگی‌های مختلف باشد. همچنین، این قابلیت انتقال بالا، باعث می‌شود تا پمپ در بخش‌هایی که نیاز به حجم بالا و نیز سرعت انتقال بالایی دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

 3. مقاومت در برابر خوردگی: پمپ دیافراگمی Lutz از جنس‌های مقاوم در برابر خوردگی ساخته شده است. این ویژگی باعث می‌شود تا پمپ در برابر مواد شیمیایی و اسیدها مقاوم باشد و قابلیت استفاده در صنایعی که با مواد خورنده سروکار دارند، را داشته باشد.

 4. سادگی در نصب و نگهداری: نصب و نگهداری پمپ دیافراگمی Lutz بسیار ساده است. این پمپ با داشتن ساختاری ساده و کوچک، نیازی به فضای بزرگ ندارد و به راحتی در مکان‌های مختلف قابل نصب است. همچنین، نگهداری این پمپ نیز بسیار آسان است و نیازی به تعمیرات پیچیده ندارد.

کاربردهای پمپ دیافراگمی Lutz

 1. صنایع شیمیایی: به دلیل مقاومت در برابر خوردگی و قدرت انتقال بالا، پمپ دیافراگمی Lutz در صنایع شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پمپ در انتقال مواد شیمیایی و اسیدها کاربرد دارد و به دلیل ساختار دیافراگمی‌اش، از آلودگی مواد جلوگیری می‌کند.

 2. صنعت غذا و نوشیدنی: پمپ دیافراگمی Lutz در صنعت غذا و نوشیدنی نیز کاربردهای متعددی دارد. این پمپ در انتقال مایعاتی مانند شیر، شربت، عصاره و غیره استفاده می‌شود. ویژگی‌های ضد آلودگی و مقاومت در برابر خوردگی، این پمپ را برای کاربردهای مرتبط با صنعت غذا و نوشیدنی مناسب می‌سازد.

 3. صنعت دارویی: در صنعت دارویی نیز پمپ دیافراگمی Lutz استفاده می‌شود. این پمپ در انتقال مواد دارویی با دانسیته و خواص مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، ویژگی‌های ساختاری این پمپ باعث می‌شود تا از آلودگی مواد جلوگیری شود و مواد دارویی با کیفیت بالا منتقل شوند.

نتیجه‌گیری

پمپ دیافراگمی Lutz با ویژگی‌های بارز خود مانند ساختار دیافراگمی، قدرت انتقال بالا، مقاومت در برابر خوردگی و سادگی در نصب و نگهداری، در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پمپ در صنایع شیمیایی، صنعت غذا و نوشیدنی و صنعت دارویی کاربردهای متعددی دارد و به دلیل عملکرد برتر و قابلیت استفاده در شرایط مختلف، انتخابی مناسب برای تأمین نیازهای انتقال مواد در این صنایع است.

پمپ دیافراگمی و لوازم یدکیپمپ دیافراگمی آلومینیم نرمDiaphragm Pump RANPump

دیافراگم پمپ دو کله
دیافراگم پمپ دو کله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *