خانه » پمپ » پمپ تزریق دارو

پمپ تزریق دارو

 • با استفاده از سیستم تزریق دارو، ضرورت استفاده از منبع آب در سالن های مرغداری حذف شده و مرغدار می تواند اطمینان حاصل کند
 • که همه طیور بصورت یکنواخت دارو را مصرف کرده و دارو عمر مفید خود را از دست نداده است.

مزایای استفاده از پمپ تزریق دارو

 • پس از پایان دوره مصرف دارو، با شستشوی خط، باقیمانده دارو بصورت کامل از خطوط آبخوری پاک شده و مشکلاتی از قبیل رسوب دارو و گرفتگی خطوط و نیپل ها بطور کامل برطرف می شود.
 • این روش اقتصادی ترین و ساده ترین روش توزیع دارو در سالن های مرغداری می باشد.

مشخصات فنی پمپ تزریق دارو

 • پمپ تزریق دارو دوزاترون ساخت کشور فرانسه
 • قابلیت انتقال 2500 لیتر آب در ساعت
 • قابلیت کارکرد با فشار آب 0/3 تا 6 بار
 • قابلیت تزریق دارو با دوز 0.1 تا 20 لیتر در هزار لیتر آب

اجزای اصلی پمپ تزریق دارو

 • فشارشکن و فشارسنج: جهت تنظیم میزان فشار آب ورودی به سالن
 • فیلتر آب: جهت انجان تصفیه اولیه آب، برای جلوگیری از ورود ذرات معلق در آب به درون خطوط نیپل
 • کنتور آب: اندازه گیری میزان مصرف آب گله
پمپ تزریق دارو

پمپ تزریق خودمکش و ساختار آن

پمپ تزریق داروپمپ تزریق داروپمپ تزریق داروپمپ تزریق داروپمپ تزریق دارو

پمپ تزریق دارو

دوزینگ پمپ دوزاترون فرانس

پمپ تزریق داروپمپ تزریق داروپمپ تزریق داروپمپ تزریق داروپمپ تزریق داروپمپ تزریق داروپمپ تزریق داروپمپ تزریق داروپمپ تزریق دارو

پمپ تزریق دارو

پمپ تزریق دارو و مکمل دوساترون فرانسه

پمپ تزریق دارو

پمپ تزریق هیدرولیکی دوساترون

پمپ تزریق دارو

پمپ تزریق هیدرولیکی دوزاترون و میکسترون