خانه » پمپ » پمپ تزریق دارو

پمپ تزریق دارو

 • با استفاده از سیستم تزریق دارو، ضرورت استفاده از منبع آب در سالن های مرغداری حذف شده و مرغدار می تواند اطمینان حاصل کند
 • که همه طیور بصورت یکنواخت دارو را مصرف کرده و دارو عمر مفید خود را از دست نداده است.

مزایای استفاده از پمپ تزریق دارو

 • پس از پایان دوره مصرف دارو، با شستشوی خط، باقیمانده دارو بصورت کامل از خطوط آبخوری پاک شده و مشکلاتی از قبیل رسوب دارو و گرفتگی خطوط و نیپل ها بطور کامل برطرف می شود.
 • این روش اقتصادی ترین و ساده ترین روش توزیع دارو در سالن های مرغداری می باشد.

مشخصات فنی پمپ تزریق دارو

 • پمپ تزریق دارو دوزاترون ساخت کشور فرانسه
 • قابلیت انتقال 2500 لیتر آب در ساعت
 • قابلیت کارکرد با فشار آب 0/3 تا 6 بار
 • قابلیت تزریق دارو با دوز 0.1 تا 20 لیتر در هزار لیتر آب

اجزای اصلی پمپ تزریق دارو

 • فشارشکن و فشارسنج: جهت تنظیم میزان فشار آب ورودی به سالن
 • فیلتر آب: جهت انجان تصفیه اولیه آب، برای جلوگیری از ورود ذرات معلق در آب به درون خطوط نیپل
 • کنتور آب: اندازه گیری میزان مصرف آب گله