پژوهش

 • شرکت مهارفن ابزار فعالیت خود را در بخش پژوهش از سال ١٣٨٠ با میکروسکوپ ‌های پروبی روبشی ساخت کمپانی DME دانمارک شروع نمود
 • و هم اکنون نمایندگی انحصاری این کمپانی را در ایران و کشورهای منطقه بر عهده دارد.
 • همچنین این شرکت به عنوان نماینده‌ انحصاری کمپانی های معتبر , FHR , SENTECH , PARTICLEMETRIX, DATAPHYSICS , EXAKT و SIGERT و
 • که تولید کننده ‌ انواع دستگاه ‌های لایه‌ نشانی و آنالیز سطح، دستگاه‌ های اندازه‌ گیری ضخامت لایه ‌های نازک، آنالیزورهای اندازه‌ ی ذرات
 • و توزیع اندازه‌ ی آن‌ ها، آنالیزور پتانسیل زیتا، میکروسکوپ ‌های هم‌ کانون رامان، دستگاه های اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی،
 • آسیاب‌ های سه ‌غلطکی و بسیاری از دستگاه‌ های دیگر مرتبط با لایه ‌های نازک و موضوعات مربوط به فناوری نانو هستند در ایران فعالیت می کند.
 • مشاوره ‌ی فنی، نصب، راه‌اندازی، آموزش و ارتقاء تجهیزات نیز توسط کارشناسان شرکت مهار فن ابزار انجام می شود.
 • قابل ذکر است هر ساله برخی از کارشناسان کمپانی های سازنده جهت مشاوره با مشتریان و نشان دادن قابلیت های دستگاه در ایران حضور به هم می‌ رسانند.
 • شرکت مهار فن ‌ابزار با تکیه بر انتقال دانش تئوری و فنی دستگاه ‌های تحت نمایندگی این شرکت، موفق به برگزاری 94 سمینار و کارگاه آموزشی در دانشگاه ‌ها
 • و مراکز پژوهشی سراسر کشور با حضور بیش از 5334 نفر از اساتید و دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد شده است.

معرفی این بخش

 • بخش پژوهش شرکت مهارفن ابزار فعالیت خود در این بخش را در سال ١٣٨٠ با میکروسکوپ‌های پروبی روبشی ساخت شرکت DME دانمارک شروع نمود
 • و هم اکنون نمایندگی انحصاری این شرکت را در ایران و کشورهای منطقه بر عهده دارد.
 • همچنین این شرکت به عنوان نماینده‌ی انحصاری چندین شرکت معتبر تولید کننده‌ی انواع دستگاه‌های لایه‌نشانی و آنالیز سطح،
 • دستگاه‌های اندازه‌گیری ضخامت لایه‌های نازک، آنالیزورهای اندازه‌ی ذرات و توزیع اندازه‌ی آن‌ها، آنالیزور پتانسیل زیتا،
 • میکروسکوپ‌های هم‌کانون رامان، دستگاه های اندازه گیری زاویه تماس و کشش سطحی، آسیاب‌های سه‌غلطکی
 • و بسیاری از دستگاه‌های دیگر مرتبط با لایه‌های نازک و موضوعات مربوط به فناوری نانو در ایران فعالیت می‌کند.

شمایی از محصولات بخش پژوهش

 • مشاوره‌ی فنی، نصب، راه‌اندازی، آموزش و ارتقاء تجهیزات نیز توسط کارشناسان شرکت مهارفن ابزار انجام می‌شود.
 • قابل ذکر است هر ساله برخی از کارشناسان کمپانی های سازنده جهت مشاوره با مشتریان و نشان دادن قابلیت های دستگاه در ایران حضور به هم می‌رسانند.
 • لیستی از کمپانی‌های سازنده و نیز تجهیزات ارائه شده توسط آن‌ها در آدرس maharfan.com قابل رویت است.
 • شرکت مهارفن‌ابزار با تکیه بر انتقال دانش تئوری و فنی دستگاه‌های تحت نمایندگی این شرکت، موفق به برگزاری 86 سمینار
 • و کارگاه آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور با حضور بیش از ۵٠٠٠ نفر از اساتید و دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد شده است.
 • در راستای احاطه یافتن بر دانش عملی کار، آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM) در بهار ١٣٨۵ در محل شرکت مهارفن‌ابزار راه‌اندازی گردید.
 • تا کنون این آزمایشگاه با تهیه‌ی49026 تصویر SPM به جمع کثیری از دانشجویان، اساتید و پژوهشگران خدمات ارائه داده است.
 • طبق آمار، بر اساس نتایج به دست آمده در این آزمایشگاه طی 2 سال گذشته،
 • بیش از 20 عنوان مقاله در مجله‌های معتبر ISI و نیز بیش از 22 عنوان مقاله‌ی داخلی به چاپ و ١ اختراع به ثبت رسیده است.
 • همچنین برخی حالت‌های کاری SPM (مانند لیتوگرافی نانوخط نستعلیق، تصویرگیری توسط میکروسکوپ نیروی مغناطیسی، طیف‌نگاری نیرو و غیره)
 • برای اولین بار در ایران در این آزمایشگاه به اجرا درآمده است.
 • این شرکت تاکنون از حمایت و راهنمایی پژوهشگران جهت بهره‌بری هر چه بهتر از دستگاه‌های رقبا دریغ ننموده است.
 • همچنین بر پایه‌ی مطالعات و تجربیات به دست آمده، دوره‌ی چهار روزه‌ای برای کارشناسان آزمایشگاه‌های تحت پوشش ستاد ویژه‌ توسعه‌ی فناوری نانوی ریاست جمهوری در سال ١٣٨۵برگزار شد.
 • در این راستا، پیشنهاد تکرار این دوره و برگزاری یک دوره‌ی پیشرفته‌ی نیز به این ستاد محترم تقدیم شده است.

کارگاه‌های آموزشی بخش پژوهش شرکت مهارفن ابزار

1. وزارت ، ٢٧ بهمن ١٣٨٢
2. دانشگاه شیراز، آذر ١٣٨٣
3. دانشگاه تربیت مدرس، ٢١ و ٢٢ آذر ١٣٨٣
4. دانشگاه تربیت مدرس، ١ دی ١٣٨٣
5. دانشگاه تربیت مدرس، ٢٣ دی ١٣٨٣
6. دانشگاه کاشان، ٢٩ دی ١٣٨٣
7. دانشگاه صنعتی اصفهان، ٢٩ دی ١٣٨٣
8. دانشگاه شهید چمران اهواز، ١۵ بهمن ١٣٨٣
9. دانشگاه اصفهان، ۵ اسفند ١٣٨٣

10. دانشگاه امیرکبیر، ١٢ اسفند ١٣٨٣

11. دانشگاه علم و صنعت ایران، ١٧ اسفند ١٣٨٣
12. مرکز نمایشگاه بین المللی فناوری پیشرفته تبریز، ٩ اردیبهشت ١٣٨۴
13. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، ٢١ اردیبهشت ١٣٨۴
14. دانشگاه فردوسی مشهد، ٢٨ اردیبهشت ١٣٨۴
15. دانشگاه زاهدان، ۴ خرداد ١٣٨۴
16. دانشگاه مالک اشتر شاهین شهر،‌٣٠ و ٣١ شهریور ١٣٨۴
17. دانشگاه علم و صنعت ایران، ۶ مهر ١٣٨۵
18. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، ٢۴-٢١ آبان ١٣٨۵
19. دانشگاه تهران، ٢٨ آذر ١٣٨۵
20. دانشگاه سهند تبریز، ۶ دی 1385
21. دانشگاه بیرجند، 12 بهمن ١٣٨۵
22. دانشگاه آزاد مشهد، ١۴ و ١۵ بهمن ١٣٨۵
23. دانشگاه شیراز، 20 بهمن ١٣٨۵
24. دانشگاه تربیت مدرس، 30 بهمن ١٣٨۵
25. دانشگاه صنعتی اصفهان، ٣ اسفند ١٣٨۵
26. دانشگاه امام خمینی قزوین، ۵ اردیبهشت ١٣٨۶
27. مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کرج، ١٢ اردیبهشت ١٣٨۶
28. دانشگاه کرمان، ١٨ اردیبهشت ١٣٨۶
29. دانشگاه لرستان، ١٩ اردیبهشت ١٣٨۶
30. دانشگاه تبریز، ٢۴ اردیبهشت ١٣٨۶
31. پژوهشگاه مواد و انرژی، ٢۵ اردیبهشت ١٣٨۶
32. پژوهشگاه صنعت نفت، ٢۶ اردیبهشت ١٣٨۶
33. دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ٢٢ خرداد ١٣٨۶
34. دانشگاه شهید چمران اهواز، ٢٩ خرداد ١٣٨۶
35. نمایشگاه بین المللی مشهد، ١۵ تیر ١٣٨۶
36. دانشگاه ارومیه، ٧ شهریور ١٣٨۶
37. دانشگاه صنایع و معادن، ١۴ شهریور ١٣٨۶
38. دانشگاه کاشان، ١۵ شهریور ١٣٨۶
39. دانشگاه بوعلی همدان، ٢۵ مهر ١٣٨۶

40. دانشگاه صنعتی شریف، ٣٠ مهر ١٣٨۶

41. دانشگاه تهران، ٢٧ آبان 1386
42. دانشگاه تربیت مدرس، ٣٠ آبان ١٣٨۶
43. دانشگاه شهید باهنر کرمان، ٨ آذر ١٣٨۶
44. دانشگاه آزاد اهواز، ١٢ آذر ١٣٨۶
45. دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، ٢٧ آذر ١٣٨۶
46. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ٨ بهمن ١٣٨۶
47. دانشگاه امام حسین، ١٠ بهمن ١٣٨۶
48. دانشگاه شیراز، ١٨ بهمن ١٣٨۶
49. دانشگاه شیراز، ١٩ بهمن ١٣٨۶
50. مهندسی پزشکی (دانشگاه شاهد)، ٢۴ بهمن ١٣٨۶
51. دانشگاه اراک، ٢١ فروردین 1387
52. مرکز تحقیقاتی علوم محیطی کرمان، ١۶ اردیبهشت ١٣٨7
53. دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان، ٢١ اردیبهشت ١٣٨٧
54. دانشکده علوم پزشکی دانشگاه ایران، ٣٠ اردیبهشت ١٣٨٧
55. دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر، ۵ خرداد ١٣٨٧
56. پژوهشگاه مواد و انرژی، ٢١ خرداد ١٣٨٧
57. دانشگاه پیام نور همدان، ١٩ تیر ١٣٨٧
58. دانشگاه امیرکبیر، ١٨ مهر ١٣٨٧
59. دانشگاه امیرکبیر، ٢٠ مهر ١٣٨٧
60. نمایشگاه سالن حجاب، ٢۴ مهر ١٣٨٧
61. دانشگاه تهران مرکز تحقیقات IBB، 24 مهر ١٣٨٧
62. دانشگاه تبریز، ٧ آبان ١٣٨٧
63. دانشگاه شاهرود، ١٣ آذر ١٣٨٧
64. دانشگاه تربیت مدرس، ٢۵ آذر ١٣٨٧
65. سازمان میراث فرهنگی، ٢۵ آذر ١٣٨٧
66. دانشگاه آزاد شهریار، ١٩ اسفند ١٣٨٧
67. دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان، ٧ اردیبهشت ١٣٨٨
68. دانشگاه اصفهان، ١۵ اردیبهشت ١٣٨٨
69. دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، ١٣ خرداد ١٣٨٨

70. دانشگاه داروسازی همدان، ٢١ مرداد ١٣٨٨

71. دانشکده داروسازی زنجان، ١٣ مهر ١٣٨٨
72. پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ٢۵ مهر ١٣٨٨
73. همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالوژی، ٢٩ مهر ١٣٨٨
74. نمایشگاه فناوری نانو،‌١٧ آبان ١٣٨٨
75. اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری، ٢١ آبان ١٣٨٨
76. پژوهشگاه مواد و انرژی، ٢٠ آبان ١٣٨٨
77. UFGNSM09، ٢۵ آبان ١٣٨٨
78. کارگاه آموزشی مکانیزم و آنالیز نانو، ٨ آذر ١٣٨٨
79. روشهای آنالیز نانو مواد (بابل)، ١۵ دی ١٣٨٨
80. دومین همایش نانو بیوتکنولوژی، ١٧ دی ١٣٨٨
81. آشنایی با تجهیزات نانو، ۵ بهمن ١٣٨٨
82. روشهای آنالیز نانو مواد، ٢٠ بهمن ١٣٨٨
83. نخستین نمایشگاه دستاوردهای زیست فناوری ایران، ٢۶ فروردین ١٣٨٩
84. دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، ١۶ اردیبهشت ١٣٨٩
85. دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی، ١۶ اردیبهشت ١٣٨٩
86. همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی، ٢٢ اردیبهشت ١٣٨٩
87. دانشگاه تربیت مدرس، 26 خرداد 1389

رفلکتومتر Reflectometer
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
تصویر سلول سرطانی
نمونه hopg

تعویض آسان پروب میکروسکوپ پروبی روبشی
نانو لایه
نانولایه 2
استراکچر اتمی
Iran Scanning Probe Microscope
Iran Scanning Probe Microscope
Iran Scanning Probe Microscope
Iran Scanning Probe Microscope
scanning probe microscope coupled

Iran Scanning Probe Microscope
Iran Scanning Probe Microscope
تصویر ویفر سیلیکونی بوسیله دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی

لایه سیلیکن

پروب گذاری روی میکروسکوپ پروبی روبشی

نصب، راه‌اندازی و آموزش دستگاهها

میکروسکوپ پروبی روبشی (SPM)

 • دانشگاه شهید بهشتی
 • بیمارستان آیت اله طالقانی
 • مرکز تحقیقات لیزر تهران
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشگاه شهید چمران اهواز
 • دانشگاه علم و صنعت ایران
 • پژوهشکده‌ی بیوتکنولوژی کشاورزی
 • مرکز علوم و فنون لیزر ایران
 • مرکز تحقیقات برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه شرکت مهار فن ابزار

آنالیزور پراکندگی دینامیکی اندازه‌ی ذرات
Particle Size Analyzer

 • دانشگاه شیراز

آنالیزور اندازه و بار سطحی ذرات
Zeta Potential and Particle Size Analyzer

 • پژوهشکده‌ی بیوتکنولوژی کشاورزی

لایه‌نشانی به روش رشد اپیتکسیال از فاز مایع (LPE)
Liquid Phase Epitaxy

 • دانشگاه تربیت مدرس

بیضی‌سنج طیف‌نگار
Spectroscopic Ellipsometer

 • دانشگاه ارومیه
 • پژوهشگاه مواد و انرژی
 • مرکز تحقیقات برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه شرکت مهار فن ابزار
 • دانشگاه شهید بهشتی

دستگاه کشش سطحی و اندازه گیری زاویه تماس
Contact Angle Measurement

 • پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
 • آزمایشگاه شرکت مهار فن ابزار

چاپ کتاب

حاصل مطالعات انجام شده و نیز تجربیات به دست آمده توسط کارشناسان شرکت مهارفن‌ابزار با همکاری اساتید مجرب دانشگاه در طی سال‌های فعالیت در زمینه‌ی سیستم‌های آنالیز، چاپ دو کتاب با عنوان‌های زیر می‌باشد:

١- اصول و کاربرد میکروسکوپ‌های الکترونی و روش‌های نوین آنالیز، ابزار شناسایی دنیای نانو

نویسندگان: دکتر پیروز مرعشی، دکتر سعید کاویانی، دکتر حسن سرپولکی، دکتر علیرضا ذوالفقاری

٢- میکروسکوپ پروبی روبشی، آزمایشگاهی روی نوک سوزن

مترجمان: دکتر علیرضا ذوالفقاری، دکتر محمد الماسی، دکتر پیروز مرعشی، مهندس مهرداد نجبا، مهندس امید سیفی

چاپ مقاله

 حاصل تجربیات به دست آمده از آزمایشگاه SPM توسط کارشناسان شرکت مهارفن‌ابزار و نیز مطالعات انجام شده در زمینه‌ی میکروسکوپ های پروبی روبشی با همکاری اساتید و دانشجویان محترم، دو مقاله با عنوان‌های زیر است:

 1- مروری برکاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی در بیولوژی

نشریه‌ی علمی‌ـ‌ترویجی دنیای نانو، سال سوم، شماره‌ی نهم، ص 45-37.

مولفان: فرزانه مرعشی، دکتر پیروز مرعشی، سمیه جلیل‌زاده

٢- معرفی میکروسکوپ نیروی اتمی

نشریه‌ی علمی، خبری، تحلیلی فضای نانو، سال چهارم، شماره‌ی هفدهم، ص ٢۵-٢٠.

مولف: دکتر پیروز مرعشی

 3- آشنایی با میکروسکوپ تونلی روبشی

نشریه‌ی علمی، خبری، تحلیلی فضای نانو، سال چهارم، شماره‌ی هجدهم، ص 33-٢8.

مولف: دکتر پیروز مرعشی

۴- معرفی میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی (SNOM)

نشریه‌ی علمی، خبری، تحلیلی فضای نانو، سال چهارم، شماره‌ی نوزدهم، ص ٢۵-٢٠.

مولف: مریم خسروی

۵- معرفی میکروسکوپ نیروی مغناطیسی

نشریه‌ی علمی، خبری، تحلیلی فضای نانو، سال چهارم، شماره‌ی بیستم، ص 3۵-٢9.

مولف: مریم خسروی

۶- کاربرد رامان در جرم‌شناسی در چشم‌انداز ایران ١۴٠۴، همایش پلیس، امنیت و چشم‌انداز ١۴٠۴، تهران، ١٧ آبان ١٣٨٨

مولف: کسری سردشتی، پیروز مرعشی، مریم خسروی، مسیح رضائی

٧- مروری بر تاریخچه‌ی بیضی‌سنجی طیف‌نگاری

نشریه‌ی علمی‌ـ‌ترویجی دنیای نانو، سال پنجم، شماره‌ی شانزدهم، ص 4۶-3٨.

مولفان: مریم خسروی، دکتر پیروز مرعشی، سمیه جلیل‌زاده