خانه » ایستگاه گاز کابینتی

ایستگاه گاز کابینتی

ایستگاه گاز کابینتی

ایستگاه گاز کابینتی

ایستگاه های تقلیل فشار در نوع TBS که اکثرا در شهرهای کوچک و روستاها مورد استفاده قرار می گیرد ، وابسته به محل نصب آن ، و از لحاظ شکل ظاهری به دو دسته زیر تقسیم می شوند ؛ ایستگاه های فلت یا مسطح گاز ایستگاه کابینتی گاز ایستگاه های تقلیل فشار گاز ، بخش بسیار مهمی در سیستم گاز رسانی می باشد که این ایستگاه ها ، با شکل… ادامه »ایستگاه گاز کابینتی