خانه » بنتونیت

بنتونیت

بنتونیت

بنتونیت

بنتونیت یکی از رس های ریز دانه بنتونیت ها (Bentonite) هستند ، بنتونیت ها در اصطلاح برای خاک کلوئیدی ” که با رگه های شیل بنتون کرتاسه در فاصله کمی از قلعه نظامی بنتون و منطقه رودخانه سنگی تحت عنوان وایومینگ ترکیب شدند” استفاده می شود . بنتونیت ها در حقیقت متشکل از کانی هایی که متورم می شوند و یک دسته از رس ها هست که عمدتا 85 درصد… ادامه »بنتونیت