خانه » سرج ارستر

سرج ارستر

سرج ارستر

سرج ارستر

سرج ارستر یا برقگیر چیست؟ برقگیر یک دستگاه برای حفاظت از تجهیزات الکتریکی است که ولتاژ بیش از حد ناشی از برق خارجی (رعد و برق) و یا (تعویض) داخلی حوادث است. این دستگاه محافظ در برابر افزایش (SPD) یا مهار کننده ولتاژ گذرا (TVSS) نیز نامیده می شود. برای محافظت از تجهیزات در سیستم های انتقال و توزیع برق استفاده می شود. (برای حفاظت از تجهیزات مصرف کننده، محصولات… ادامه »سرج ارستر