خانه » لرزه گیر سردخانه

لرزه گیر سردخانه

لرزه گیر سردخانه

لرزه گیر سردخانه

لرزه گیر سردخانه در سردخانه ها و تجهیزاتی که در آن ها به کار رفته گاهی اوقات به علت افزایش ناگهانی دما و فشار و یا سرعت حرکت سیال نوساناتی رخ می دهد. در کمپرسورها این نوسانات بیشتر مشاهده می شود و در صورتی که ادامه یابد می تواند صدمات جبران ناپذیری را به همراه  داشته باشد. برای رفع این نوسانات معمولا از لرزه گیرها استفاده می شود. در ادامه… ادامه »لرزه گیر سردخانه