خانه » متیل استات

متیل استات

متیل استات

متیل استات

متیل استات  Methyl acetate متیل استات Methyl acetate یا متیل اتانوئات یا متیل استر اسید استیک یک نوع از مایعات خنثی و بدون رنگ و با بویی مثل استر هستند که  در ایران با میزان خلوص 85 درصد به تولید می رسند نحوه تشکیل C3H6O2 بدین صورت است که متانول به همراه استیک اسید واکنش می دهند و بعد از عمل تقطیر C3H6O2 تولید می شود . ویژگی های متیل… ادامه »متیل استات