خانه » میکروسکوپ کشش سطحی

میکروسکوپ کشش سطحی

نصب و آموزش دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس (1)

سمینار آموزشی کشش سطحی و زاویه تماس (اندازه‌گیری)

مهارفن ابزار با مشارکت کمپانی Dataphysics آلمان ( بزرگترین تولید کننده دستگاههای اندازه‌گیری زاویه‌تماس و کشش سطحی) سمیناری درباره تجهیزات این کمپانی و ظرفیت های آن برگزار نمود. این سمینار در تاریخ  24 اردیبهشت 97 در دانشگاه خاتم برگزار شد. سخنران: آقای Dr. Nils Langer مدیر عامل کمپانی Dataphysics Instruments GmbH موضوع:  Methods for determining surface and interfacial tensions, contact angles and surface energies   روش محاسبه نیروی کشش نخ کشش… ادامه »سمینار آموزشی کشش سطحی و زاویه تماس (اندازه‌گیری)

Dataphysics GmbH

Surface tension Dataphysics GmbH Mechanics of continuous environments Rules Solid Mechanics Fluid Mechanics Rheology Scientists Naboo The paper clips are standing on the water due to the surface tension. Surface tension of a drop dripping from milk Surface tension is a property of liquids that causes their outer layer to act as an elastic sheet. This is the property that causes two levels of fluid to abduct each other; Like… ادامه »Dataphysics GmbH