خانه » کلرید کلسیم CaCl2

کلرید کلسیم CaCl2

کلرید کلسیم CaCl2

کلرید کلسیم CaCl2

کلرید کلسیم CaCl2 ترکیب شیمیایی کلرید کلسیم (CaCl2)، از کلسیم و کلر تشکیل شده است است و یک نوع ترکیب یونی هست که متشکل از کاتیون +Ca2  و دو آنیون _CL  است . کلیرید کلسیم محلول درآب است نقطه ذوب آن ۷۸۲ و نقطه جوش آن بالای ۱۶۰۰ درجه سانتی گراد هست، خواص جذب رطوبت بسیار بالایی دارد و تحت عنوان نمگیر هم شناخته می شود. کلرید کلسیم با جرم… ادامه »کلرید کلسیم CaCl2