خانه » کمپرسور سمی هرمتیک کوپلند copeland

کمپرسور سمی هرمتیک کوپلند copeland

کمپرسور سمی هرمتیک کوپلند copeland

کمپرسور سمی هرمتیک کوپلند copeland

کمپرسور سمی هرمتیک کوپلند copeland از نمونه کمپرسور های موجود در بازار است که سالیان درازی است توسط شرکت امرسان تهیه می گردد . به طور کلی کار یک کمپرسور افزایش فشار مبرد در سیستم های تبرید است . هر کمپرسور از دو بخش اصلی موتور الکتریکی و تجهیزات مکانیکی تشکیل شده است . وظیفه ی موتور الکتریکی در کمپرسور سمی هرمتیک کوپلند copeland تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی حرکتی… ادامه »کمپرسور سمی هرمتیک کوپلند copeland