خانه » گلیسیرین صنعتی

گلیسیرین صنعتی

گلیسیرین صنعتی

گلیسیرین صنعتی

گلیسیرین صنعتی نوعی الکل سه عاملی می باشد که از پر کاربرد ترین محصولات صنعتی به شمار می رود . این ماده ی شیمیایی در بسیاری از صنایع مانند صنایع شیمیایی کاربرد های فراوانی دارد . یکی از ویژگی های منحصر به فرد این ماده این است که هر ترکیب و یا موادی که در آب حل نمی شوند را می توان به صورت محلول در گلیسیرین صنعتی در آورد.… ادامه »گلیسیرین صنعتی