خانه » dataphysics GmbH

dataphysics GmbH

نصب و آموزش دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس (1)

سمینار آموزشی کشش سطحی و زاویه تماس (اندازه‌گیری)

مهارفن ابزار با مشارکت کمپانی Dataphysics آلمان ( بزرگترین تولید کننده دستگاههای اندازه‌گیری زاویه‌تماس و کشش سطحی) سمیناری درباره تجهیزات این کمپانی و ظرفیت های… ادامه »سمینار آموزشی کشش سطحی و زاویه تماس (اندازه‌گیری)

Dataphysics GmbH

Dataphysics GmbH E-MD4 دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس SD-DE OCAS OCA40Micro_Nanodosing_2200_images OCA35_EMD4 OCA35_1 OCA30_WT300e OCA30_TEC_NHD