این تصویر اجزای پکیج فلوکولانت را نشان می دهد
30 شهریور
پکیج کلرزنی و تزریق اسید فسفریک 50 درصد
29 اردیبهشت
این تصویر اجزای پکیج فلوکولانت را نشان می دهد
11 اردیبهشت
پکیج تزریق آب ژاول
07 اسفند
مواد شیمیایی خطرناک و خورنده
03 اسفند
دیافراگم دوزینگ پمپ تزریق مواد شیمیایی PTFE
11 آبان
پمپ تخلیه بشکه مواد شیمیایی
08 آبان
دیافراگم چندلایه
28 مهر
بازگشت به بالا