خانه » شیرآلات » شیر بک واش فیلتر شنی و فیلتر کربن multiport

شیر بک واش فیلتر شنی و فیلتر کربن multiport

شیر بک واش فیلتر شنی و فیلتر کربن multiport

حالت های کاری شیر فیلتر

با توجه به مراحل کاری تعریف شده، یک شیر فیلتر می تواند در یکی از سه حالت کاری زیر قرار گیرد:

حالت اول: سرویس (Service)

 • در زمانی که فیلتر شنی یا کربنی در حال کار و در مرحله سرویس است،
 • آب به آرامی از بالای بستر فیلتراسیون وارد شده و پس از عبور از آن و انجام تصفیه لازم، ت
 • وسط نازل کف فیلتر جمع آوری شده و از خروجی شیر فیلتر خارج می شود.

حالت دوم: بک واش (Backwash)

 • عملیات بک واش، از مهمترین مراحل شستشوی فیلتر شنی یا کربنی محسوب می شود.
 • بستر ماده فیلتراسیون در زمانی که فیلتر در وضعیت سرویس قرار دارد، بتدریج کثیف شده و دچار گرفتگی می شود.
 • در حالت بک واش، جهت جریان آب معکوس شده و آب در داخل فیلتر از پایین به بالا حرکت می کند.
 • این کار موجب انبساط بستر فیلتر و شناور شدن دانه های سیلیس و یا کربن شده و باعث می شود
 • تا ذرات معلق درگیر شده با بستر فیلتراسیون کاملاً ششستشو داده شده و از فیلتر خارج شوند.

حالت سوم: شستشوی سریع (Fast Rinse)

 • در آخرین مرحله، آّب از بالای بستر فیلتر با دبی بیشتری نسبت به حالت سرویس روی بستر فیلتر می ریزد تا آن را مجدداً فشرده نموده
 • و آماده قرار گرفتن مجدد در وضعیت سرویس نماید.

انواع شیر فیلتر

شیرهای فیلتر به صورت کلی به دو نوع “نیمه اتوماتیک” و “اتوماتیک” تقسیم می شوند.

مراحل بک واش

 • پمپ را خاموش کنید.
 • شیر را روی حالت بکواش بگذارید.
 • پمپ را روشن کنید برای مدت 3 الی 4 دقیقه بکواش کنید
 • یا تا زمانی که آب خروجی شفاف شود

نکته : هر نوع هیتر برقی باید خاموش باشد.

 • پمپ را خاموش کنید
 • شیر را روی حالت (3)Rinse (شستشو) قرار دهید
 • و پمپ را برای 1 تا 2 دقیقه روشن نگه دارید
 • سپس مجدد پمپ را خاموش کنید
 • شیر را روی حالت Filter قرار دهید
 • پمپ را روشن کنید

سیستم بک واش اتوماتیک

همه مراحل فوق را با تعیین زمان مورد نظر به صورت کاملا خودکار انجام میدهد

نکته

 • به ازای هر متر مربع سطح فیلتر 6 متر مکعب آب برای بک واش مورد نیاز است.
 • در هنگام روشن بودن پمپ به هیچ عنوان حالت شیر شش راهه را تغییر ندهید.
 • برای بک واش فیلترهای شنی با ارتفاع زیاد نیاز به کمپرسور هوا نیز می باشد.