پمپ پریستالتیک شیلنگی

یکی از مزایای اصلی پمپ پریستالتیک یا کرمکی تمیزی آن است؛ همچنین مزیت مهم دیگری نیز دارد: سلول‌های خونی شکننده در این پمپ آسیب نمی‌بینند.

شماتیک پمپ پریستالتیک

شماتیک پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک

پمپ پریستالتیک پمپ پریستالتیک DulcoFlex DF2a

پمپ پریستالتیک پمپ پریستالتیک DulcoFlex DF2a

پمپ پریستالتیک DULCOflex DFCa

پمپ پریستالتیک DULCOflex DFCa

منبع: وبسایت مکانیزم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.