پمپ پریستالتیک شیلنگی

پمپ پریستالتیک

یکی از مزایای اصلی پمپ پریستالتیک یا کرمکی تمیزی آن است؛ همچنین مزیت مهم دیگری نیز دارد: سلول‌های خونی شکننده در این پمپ آسیب نمی‌بینند.

شماتیک پمپ پریستالتیک
شماتیک پمپ پریستالتیک
پمپ پریستالتیک
پمپ پریستالتیک
پمپ پریستالتیک پمپ پریستالتیک DulcoFlex DF2a
پمپ پریستالتیک پمپ پریستالتیک DulcoFlex DF2a
پمپ پریستالتیک DULCOflex DFCa
پمپ پریستالتیک DULCOflex DFCa

منبع: وبسایت مکانیزم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.