مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ
خانه » مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ

مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ

بطور کلی دوزینگ پمپ برای تزریق مقدار مشخصی از سیال شیمیایی مثل اسید سولفوریک در زمان مشخص استفاده می شود. و پمپ پریستالتیک برای انتقال سیال های ویسکوز و یا دارای ذرات جامد مثل آب آهک استفاده می شود.

در فشار بالا

بطور کلی یکی از وجه های تفاوت این دو نوع پمپ عملکرد در فشارهای بالا است. پمپ پریستالتیک در فشار بیش از 2 بار عملکرد مناسبی نخواهد داشت زیرا عملکرد آن وابسته به خم بودن شیلنگ مربوطه است و این شیلنگ در فشار بالا از حالت خم خارج شده و راست می ایستد که عملکرد پمپ را با اشکال روبرو میکند. البته بعضی پمپ های پریستالتیک برای فشارهای بالاتر ساخته می شوند.

وجود ذرات در سیال

یکی دیگر از وجه های تفاوت این دو نوع پمپ عملکرد آنها تحت تاثیر ذرات جامد است. درصورت وجود ذرات جامد در سیال، شیرهای یکطرفه دوزینگ پمپ با مشکل روبرو شده و این اشکال در کاهش دبی تزریقی خود را نمایان می سازد.

مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ

انیمیشن مکش و تخلیه پمپ پیستونی

مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ

شماتیک دوزینگ پمپ موتوری دیافراگمی

مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ

 

مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ

پمپ پریستالتیک DULCOflex DFCa

مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ

پمپ پریستالتیک پمپ پریستالتیک DulcoFlex DF2a

مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ

پمپ پریستالتیک

مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ

شماتیک پمپ پریستالتیک

مقایسه پمپ پریستالتیک و دوزینگ پمپ

شماتیک پمپ پریستالتیک