اندازه گیری رطوبت Humidity

”’رطوبت”’ هوا اصولاً به دو صورت [[رطوبت مطلق هوا]] و [[رطوبت نسبی هوا]] در نظر گرفته می شود. [[رطوبت مطلق]] عبارتست از مقدار بخار آبی که در واحد حجم از هوا موجود باشد. مقدار رطوبتی که یک حجم [[هوا]] می تواند داشته باشد بستگی به دمای هوا دارد.[[رطوبت نسبی]] مقدار رطوبت موجود در یک حجم هوا با دمای مشخص به حداکثر[[رطوبت |رطوبت ی]] که آن هوا می تواند در همان[[دما | دما داشته]] باشد.<ref>مرادی،ساسان.”تنظیم شرایط محیطی”</ref>
هوای بدون [[بخار آب]] را هوای خشک می‌گویند. این نوع هوا در جو وجود ندارد، حتی در جو روی بیابانها و عرضهای بالا. هوای خشک به علاوه رطوبت را هوای مرطوب می‌گویند. تبخیر که عامل مرطوب ساختن هوای خشک است، از سطح اقیانوسها و آبهای سطحی و تعرق، منبع رطوبت هوا، ایجاد ابرها و بارندگی است. حداکثر بخار آب موجود در جو ۴ – ۳ درصد است.

بخار آب موجود در جو در متعادل نگه داشتن [[درجه حرارت]] جو [[کره زمین]] نقش عمده‌ای دارد. زیرا بخار آب امواج تشعشعی با [[طول موج]] بلند را جذب می‌نماید. پس اگر در جو مقدار بخار آب کم باشد، اختلاف درجه حرارت بسیار زیاد می‌شود. پس بحث در مورد متغیرهای هوای مرطوب از جمله [[رطوبت نسبی]] حائز اهمیت است.

رطوبت

برای تبدیل یک گرم آب به بخار آب در حدود ۵۴۰ کالری حرارت لازم است و این مقدار گرما از محیط اطراف جذب می‌شود. بدین جهت عمل تبخیر گرماگیر یا سرمازا است. در صورتی که در عمل میعان حرارت آزاد شده موجب ازدیاد گرمای محیط می‌شود. هر چه هوا گرمتر باشد، بخار آب بیشتری می‌تواند در هوا ذخیره شود، ولی به هر حال ذخیره بخار آب در هوا محدود است. موقعی فرا می‌رسد که اگر بخار آب وارد هوا شود، به صورت ذرات ریز آب ظاهر می‌شود. در این حالت گفته می‌شود که هوا از بخار آب اشباع شده است.

== متغیرهای هوای مرطوب ==
=== رطوبت مطلق ===
مقدار بخار آب موجود در واحد حجم از هوا را رطوبت مطلق می‌گویند. واحد آن گرم بر [[متر مکعب]] یا میلی گرم در لیتر است. اگر [[فشار هوا]] p و [[فشار بخار]] آب e باشد، فشار هوای خشک (p – e) خواهد شد: (طبق قانون دالتون) برای [[اندازه گیری]] فشار بخار آب در ظرفی به حجم یک متر مکعب که هوای درون آن با محیط بیرون هیچگونه ارتباطی نداشته باشد، انتخاب می‌کنیم. هوای درون آن را با [[بارومتر]] اندازه می‌گیریم.

=== رطوبت اشباع ===
اگر مقدار حداکثر بخار آب در دمای ثابتی وارد هوا شود، گویند هوا در این درجه حرارت از بخار آب اشباع شده و دارای رطوبت اشباع می‌باشد: فشار یا کشش بخار آب را در این حالت [[فشار بخار اشباع]] شده در درجه حرارت مزبور می‌نامند.

=== رطوبت نسبی ===
بنا به تعریف، رطوبت نسبی، نسبت رطوبت مطلق در دمای t به رطوبت اشباع در همان دما می‌نامند. به عبارت دیگر نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا در دمای t به وزن ماکزیمم بخار آبی که می‌تواند در همین حجم در دمای t داشته باشد را رطوبت نسبی می‌گویند.

=== فشار بخار آب ===
جو مخلوطی است از گازهایی است که هر یک دارای فشار جزئی می‌باشند. فشار هوا در هر نقطه برابر مجموع فشارهای جزئی وارده از طرف هر گاز به انضمام بخار آب است. مقدار بخار آب موجود در هوا با مکان و زمان تغییر می‌کند. هرگاه فشار بالای سطح آب (یا زمین) در زمان معین و در دمای معین به صورت اشباع در آید، فشار جزئی بخار آب در آن زمان و دما را فشار اشباع گویند.

چنانچه هوا گرمتر شود موجب تبخیر مولکولهای بیشتری می‌شود تا آنکه فضای بالایی سطح آب (زمین) به حالت اشباع در می‌آید. بنابراین فشار بخار جزئی آب به دما بستگی دارد و با افزایش دما، فشار بخار اشباع نیز افزایش می‌یابد. هر چه دما کمتر باشد، مقدار بخار آب لازم برای رسیدن به مرحله اشباع کمتر است.
*شبنم [[شبنم]] رطوبتی است متراکم که به صورت قطراتی روی اشیاء و سطوح مختلف مشاهده می گردد. در شب های صاف و آرام ،[[زمین| زمیناز]] طریق تشعشع به سرعت سرد می شود و در نتیجه درجه[[حرارت |حرارت آن]] ازهوای مجاور کمتر می شود. آنگاه هوای اطراف که خنک شده بر اثر تماس با زمین تا[[نقطه ی شبنم]] سرد می شود.<ref>قیابکلو،زهرا.”مبانی فیزیک ساختمان ۲٫تنظیم شرایط محیطی”</ref>
=== نقطه شبنم ===
هر گاه یک مخلوط هوا بخار با رطوبت مطلق ثابت، سرد شود، در درجه رطوبت معینی رطوبت نسبی آن به ۱۰۰٪ رسیده و اشباع می‌شود. درجه حرارتی را که رطوبت نسبی ۱۰۰٪ می‌شود را نطقه شبنم گویند.
*اگر دمای هوا به درجه‌ای برسد که در آن هوای مفروض صد در صد از بخار آب اشباع گردد (فشار ثابت) ، چنین درجه‌ای به [[نقطه شبنم| نقطه شبنمموسوم]] است.
*[[ژاله]] زمانی که تراکم در زیر دماهاینقطه [[انجماد]] رخ می‌دهد تشکیل می‌شود.<ref>قیابکلو،زهرا.”مبانی فیزیک ساختمان ۲٫تنظیم شرایط محیطی”</ref>

== تغییرات رطوبت نسبی ==
تغییرات شبانه روزی رطوبت نسبی برعکس تغییرات شبانه روزی درجه حرارت است. ماکزیمم آن کمی قبل از [[طلوع آفتاب]] و مینیمم آن در حدود ساعت ۲ بعد از ظهر است. تغییرات سالانه رطوبت نسبی منظم نیست و نسبت به موقعیت منطقه تغییر می‌کند. رطوبت نسبی نسبت به ارتفاع نیز کاملاً نامنظم است و نمی‌توان قاعده خاصی برای آن بیان کرد. بطوری که ممکن است در اطراف یک ابر رطوبت نسبی صد در صد باشد و در فاصله کمی از آن خیلی کمتر از این مقدار باشد

رطوبت نسبی:

نسبت رطوبت مطلق در دمای t به رطوبت اشباع در همان دما می‌نامند. به عبارت دیگر نسبت بخار آب موجود در حجم معینی از هوا در دمای t به وزن ماکزیمم بخار آبی که می‌تواند در همین حجم در دمای t داشته باشد را رطوبت نسبی می‌گویند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.