از بین برنده اکسیژن Oxygen scavenger

ازبین برنده اکسیژن Oxygen scavenger جهت از بین بردن اکسیژن محلول در آب بویلر استفاده میشود
خنثی کردن co2 در بویلر فشار بالا مصرف اهمیت ویژه ای دارد
برای جلوگیری از خوردگی ها باید اکسیژن را حذف کرد
فرمولاسیون ازبین برنده اکسیژن Oxygen scavenger بر اساس هیدرازین طراحی شده و شرایط ایده آلی را جهت جلوگیری از خورندگی بوجود می آورد.
هیچگونه مواد جامدی تولید نکرده و اکسیدهای آهن را به اکسید مغناطیسی (fe3o4) تبدیل کرده که خود باعث جلوگیری از خورندگی می شود.

میزان مصرف ازبین برنده اکسیژن Oxygen scavenger

این فرآورده باید به گونه ای مصرف شود که هیدرازین موجود در آب بین 05/0 تا 2/0 ppm براساس شرایط دیگ بخار باشد.

نکات ایمنی ازبین برنده اکسیژن Oxygen scavenger

این فرآورده سمی است باید در ‌کارکردن با آن مواد ایمنی از جمله مسائل تنفسی را رعایت کرد.

دیگ بخار
دیگ بخار