کربن ریموور Carbon remover

کربن ریموور Carbon remover برای ازبین بردن کربن ها و کک های حاصل از سوخت درون ماشین های احتراق و تراکم کربن در کمپرسورهای بادی استفاده میشود

حذف کننده کربن روی فلزات هیچگونه خورندگی ندارد

کربن ریموور Carbon remover را می توان به صورت غوطه وری یا گردشی چندین بار مورد استفاده قرار داد.

طریقه مصرف کربن ریمور Carbon remover

 • قطعات آلوده را داخل محلول کربن ریمور Carbon remover مستغرق میکنیم
 • بعد از گذشت 4 ساعت قطعات را بیرون آورده و با آب میشوییم
 • این فرایند را تکرار میکنیم تا قطعات کاملا تمیز شود
 • درحالتی که امکان غوطه وری قطعه وجود نداشته باشد با ریختن تدریجی کربن ریمور بر روی قطعه یا روش سیرکولاسیون قطعات را تمیز کنید.

موارد ایمنی کربن ریموور Carbon remover

 • در فضای بسته از تهویه هوا استفاده شود.
 • از تماس با پوست و لباس خودداری گردد
 • درصورت تماس با بدن مکان آلوده با آب زیاد شستشو دهید.
 • در دمای پایین حداکثر 30 درجه سلسیوس استفاده شود
 • دور از تابش مستقیم نور آفتاب قرار دهید
 • با تبخیر ماده موثر کیفیت آن کاهش می یابد.
 • اثر آن بر روی قطعات پلاستیکی و لاستیکی باید قبلاً آزمایش شود زیرا ممکن است بر اثر تماس این فرآورده با قطعات غیر فلزی باعث تورم آنها گردد