اهمیت آب

 • حجم آب موجود بر روی کره زمین همواره ثابت بوده وهست.
 • زندگی تمامی موجودات زنده مانند،انسانها،
 • جانوران،وگیاهان بطور مستقیم به آب وابسته است.
 • آب نه تنها برای مصارف آشامیدن و کارهای روزمره کاربرد دارد
 • بلکه برای حل مشکلات صنایع وکاربردهای کشاورزی نقش اصلی وعمده را دارد.

توربین آبی مقیاس بزرگ روستایی (استفاده از جریان آب سطح رود)آبیاری مدرن مرغداریهواده سطحی دور تندمخازن و پکیج تصفیه فاضلاب GRP (اسمبل در محل)پمپ پنتاکس CMفیلتر ممبران و کارتریج فیلتر

فیلتر ممبران و کارتریج فیلتر
فیلتر ممبران و کارتریج فیلتر

فیلتر کارتریج تصفیه پلی پروپیلن

کارتریج فیلتر پلی پروپیلن
کارتریج فیلتر پلی پروپیلن

تیکنرwater colorsآب را گل نکنیم

نمونه نقشه کارگاهی مخزن تحت فشار و فیلتر شنی
نمونه نقشه کارگاهی مخزن تحت فشار و فیلتر شنی
پمپ تزریق هیدرولیکی دوساترون
پمپ تزریق هیدرولیکی دوساترون

انسان می تواند بدون غذا ،چند روزی زنده بماند.

 • ولی بدون آب به زودی زندگی خود را ازدست می دهد.
 • آب های موجود در روی کره ی زمین همواره درحال تغییر شکل هستند.
 • آب ها گاهی به شکل مایع،گاز وجامد هستند
 • و مقداری از آن در زمین نفوذ کرده و آب های زیرزمینی را شکل می دهند.
 • با توجه به اینکه بارندگی ها درهمه نقاط کره زمین بطور یکسان پراکنده نیست
 • و درنقاط مختلف دارای مقیاس های متفاوتی است.

آب های اقیانوس ها و دریاها شور هستند

 • و استفاده ی از آن ها مستلزم تصفیه کردن است
 • که این امر نیازمند سرمایه گذاری برای احداث تاسیسات آب شیرین کن می باشد.
 • انسان ناچاراست به آب های شیرین موجوددرخشکی هاوآتم
 • سفرزمین بسنده کندپس با این روند کنونی جهان وافزایش جمعیت
 • دنیا،بحرانهای آینده شکل گرفته که ازآن به بحران آب درجهان
 • یاد می شودوملتی موفق خواهد بود که بتواند آب را به نحو احسن مدیریت کند.
 • منبع