ایستگاه اندازه گیری گاز TBS و CGS

ایستگاه اندازه گیری گاز TBS و CGS

 • گاز طبیعی پس از استخراج و پالایش شدن ، مسیر خطوط انتقال را با فشار ( در حدود PSI 1050) را طی می کنند تا به نقاط مختلف برای مصرف برسند .
 • این فشار در هیچ صورتی برای استفاده در تاسیسات ، صنایع و تجهیزات در ایستگاه های درون شهری و شهری مناسب نیست .
 • بنابراین تکنولوژی ساخت ایستگاه اندازه گیری گاز TBS و CGS   نقش بسیار مهمی در صنایع مربوط به خطوط انتقال گاز را ایفا کرده اند .

ایستگاه اندازه گیری :

 • گاز طبیعی پس از استخراج از چاه ها و جداسازی و حذف ذرات و در نهایت پالایش آن ها ، از طریق خطوط انتقال گاز ، به مناطق مختلف شهری و دورن شهری منتقل می شود .
 • برای انتقال این گازها و رسیدنشان با فشار مناسب  به دست مصرف کننده ، از ایستگاه اندازه گیری گاز TBS و CGS کمک می گیرند .
 • در این ایستگاه ها ، متغیرهای فیزیکی گاز  خطوط لوله باید با متغیرهای فیزیکی گاز مورد نیاز مصرف کننده یکسان سازی شوند.

این متغیر ها به صورت زیر دسته بندی کرد:

 • مقدار جریان گاز در لوله ها
 • سطح مایعات در مخازن گازی
 • مقدار فشار و درجه حرارت گازی

موارد فوق به طور خودکار کنترل و ثبت شوند می شوند .

ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار گاز ، وابسته  به نوع تقلیل گازها ، جزئیات فیزیکی و هندسی مخصوص به خود را دارند

ولی به طور کلی تمامی این مدل ایستگاه ها از نظر شکل ظاهری و اجزا یکسان می باشند .

TBS و CGS

اجزای اصلی ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار گاز شامل موارد زیر می باشد   :

 1. سیستم فیلتراسیون
 2. رگولاتور جهت شکستن فشار
 3. شیر اطمینان قطع کننده
 4. کنتورهای توربینی
 5. سیستم بودارکننده ها
 6. گرمکن

ایستگاه اندازه گیری گاز TBS و CGS

 • برای تمیز نمودن و هدایت کردن گاز با حداقل ترین ناخالصی ، از سیستم های فیلتراسیون استفاده می کنند .
 • پس از عبور کردن گاز از فیلتراسیون ، گازها در گرمکن ها به طور غیر مستقیم گرم می شوند که باعث افزایش دمای گاز می شود .
 • در آخرین مرحله گاز به ایستگاه های اندازه گیری و تقلیل فشار منتقل می شود .
 • متداول ترین ایستگاه های اندازه گیری ، ایستگاه اندازه گیری گاز TBS وCGS   می باشد .
 • در زیر به بررسی هر کدام از این ایستگاه ها به صورت جداگانه می پردازیم ؛

ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار TBS

TBS مخفف کلمه های Town Board Station می باشد . در این ایستگاه ها ، علاوه بر فیلتر ، شیر و کنتور ، دارای رگولاتور یا دستگاه کاهنده فشار نیز می باشد .

ایستگاه های TBS در شهرهای کوچک و روستاها ، در شبکه صنایع داخلی و واحدهای تجاری و مسکونی بزرگ  و مکان هایی که به گاز کم فشار نیاز دارند ، وجود دارد .

این ایستگاه ها ، بعد از ایستگاه های  CGS قرار گرفته اند که  فشار گاز را از 250 psi به 60 psi کاهش می دهند .

ایستگاه اندازی گیری و تقلیل فشار CGS

 • CGS  مخفف کلمه های city Gas Station  می باشد .
 • ایستگاه های CGS فشار را از1000 psi به حدود 250 psi  کاهش می دهد
 • و معمولا  در ورودی شهرها مورد استفاده قرار می گیرند. در ایستگاه های CGS ، از2 رگولاتور استفاده می شود.

ایستگاه اندازه گیری گاز TBS و CGS

اطلاع از جزئیات و قیمت خرید انواع محصولات گازسوز با واحد فروش

ایستگاه های کاهش فشار نوع CGS-TBS

این ایستگاه ترکیبی از ایستگاه CGS و ایستگاه TBS است. علاوه بر شیر، فیلتر گاز و رگولاتور گاز و رگلاتور گاز، یک رگولاتور اضافی نیز دارد

که طبیعتاً باید در دو مرحله فشار را کاهش دهد. این ایستگاه از 1000 psi به حدود 60 psi خواهد رسید.

در این نوع ایستگاه از سه رگلاتور استفاده می شود.

ایستگاه مرکب (CGS-TBS)

ایستگاه مرکب استفاده از ایستگاه های CGS و TBS در یک ایستگاه مجزا است که به طور کلی CGS-TBS نامیده می شود.

فشار گاز باید از 400-1400 psig به 60 psig کاهش یابد. به دلیل افت فشار زیاد در این نوع، قطع فشار در دو یا سه مرحله در یک جریان ضروری است.

تجهیزات و واحدهای صنعتی مانند CGS در این ایستگاه به کار گرفته شده است.

این به این معنی است که ایستگاه از واحدهای تنظیم فشار، اندازه گیری، فیلتراسیون، گرمایش و بو کردن تشکیل شده است به جز اینکه یک رگولاتور اضافی مورد نیاز است.