خانه » برومیننت عراق

برومیننت عراق

برومیننت عراق

برومیننت العراق

برومینن بغداد العراق

پرومیننت عراق

پرومیننت العراق بغداد جمبه

برومیننت ج ام ب اچ

پروسس پمپ تریپلکس پرومیننت آلمان

پروسس پمپ تریپلکس پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ آلفا پرومیننت

دوزینگ پمپ آلفا پرومیننت

پکیج دوزینگ اسید توسط شرکت گوهر زرین اصفهان

پکیج دوزینگ اسید توسط شرکت گوهر زرین اصفهان

پکیج دوزینگ اسید توسط شرکت گوهر زرین اصفهان

پکیج دوزینگ اسید توسط شرکت گوهر زرین اصفهان

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

پمپ دوزینگ Sigma

پمپ دوزینگ Sigma

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent

دوزینگ پمپ پرومیننت

دوزینگ پمپ پرومیننت

پمپ ضد انفجار

پمپ ضد انفجار

پمپ ضد انفجار

پمپ ضد انفجار

پروسس پمپ

پروسس پمپ

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050

هد پمپ گاما با جنس اکرلیک گلاس

هد پمپ گاما با جنس اکرلیک گلاس

پکیج دوزینگ با پمپ  دوزینگ گاما و فلومتر و شیر چندکاره

پکیج دوزینگ با پمپ دوزینگ گاما و فلومتر و شیر چندکاره

ابعاد دوزینگ پمپ گاما

ابعاد دوزینگ پمپ گاما

دوزینگ پمپ گاما - قسمت فرمان

دوزینگ پمپ گاما – قسمت فرمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

D1CbW00601000VC1001G20EN

D1CbW00601000VC1001G20EN

سیستم ازن PVC

سیستم ازن PVC

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن

بخش فروش شرکت

بخش فروش شرکت

دوزینگ پمپ هایدرو 2 دوکله شرکت پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ هایدرو 2 دوکله شرکت پرومیننت آلمان

دوزینگ پمپ سیگما یک نصب روی بشکه 3فاز با هد PVDF پرومینت آلمان

دوزینگ پمپ سیگما یک نصب روی بشکه 3فاز با هد PVDF
پرومینت آلمان

IMG_0033

پمپ ماردونی

پمپ ماردونی

دوزینگ پمپ بتا سلنویدی پرامیننت

دوزینگ پمپ بتا سلنویدی پرامیننت

prominent sigma

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب 3

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب 3

پمپ هوشمند گاما ال پرامیننت

پمپ هوشمند گاما ال پرامیننت

Ahwaz Office Rerort-image14

آموزش کالیبراسیون

آموزش کالیبراسیون

Ahwaz Office Rerort-image16 بینا - آب تیمور

آب و فاضلاب جلالیه

آب و فاضلاب جلالیه

Ahwaz Office Rerort-image8

نصب دستگاه ازن

نصب دستگاه ازن