برومیننت عراق

برومیننت عراق

برومیننت العراق

برومینن بغداد العراق

پرومیننت عراق

پرومیننت العراق بغداد جمبه

برومیننت ج ام ب اچ

پروسس پمپ تریپلکس پرومیننت آلمان
پروسس پمپ تریپلکس پرومیننت آلمان
دوزینگ پمپ آلفا پرومیننت
دوزینگ پمپ آلفا پرومیننت
پکیج دوزینگ اسید توسط شرکت گوهر زرین اصفهان
پکیج دوزینگ اسید توسط شرکت گوهر زرین اصفهان
پکیج دوزینگ اسید توسط شرکت گوهر زرین اصفهان
پکیج دوزینگ اسید توسط شرکت گوهر زرین اصفهان
ProMinent Orlita PS
ProMinent Orlita PS
دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent
دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent
پمپ دوزینگ Sigma
پمپ دوزینگ Sigma
دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent
دوزینگ پمپ هیدرولیک دیافراگمی Hydro ProMinent
دوزینگ پمپ پرومیننت
دوزینگ پمپ پرومیننت
پمپ ضد انفجار
پمپ ضد انفجار
پمپ ضد انفجار
پمپ ضد انفجار
پروسس پمپ
پروسس پمپ
ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050
ProMinent Sigma Control Type S1Cb S1Cb10050
هد پمپ گاما با جنس اکرلیک گلاس
هد پمپ گاما با جنس اکرلیک گلاس
پکیج دوزینگ با پمپ  دوزینگ گاما و فلومتر و شیر چندکاره
پکیج دوزینگ با پمپ دوزینگ گاما و فلومتر و شیر چندکاره
ابعاد دوزینگ پمپ گاما
ابعاد دوزینگ پمپ گاما
دوزینگ پمپ گاما - قسمت فرمان
دوزینگ پمپ گاما – قسمت فرمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان

پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان
پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان
پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان
پکیج دوزینگ پمپ های گاما و وریو پرومیننت آلمان
D1CbW00601000VC1001G20EN
D1CbW00601000VC1001G20EN
سیستم ازن PVC
سیستم ازن PVC
نصب دستگاه ازن
نصب دستگاه ازن
بخش فروش شرکت
بخش فروش شرکت
دوزینگ پمپ هایدرو 2 دوکله شرکت پرومیننت آلمان
دوزینگ پمپ هایدرو 2 دوکله شرکت پرومیننت آلمان
دوزینگ پمپ سیگما یک نصب روی بشکه 3فاز با هد PVDF پرومینت آلمان
دوزینگ پمپ سیگما یک نصب روی بشکه 3فاز با هد PVDF
پرومینت آلمان

IMG_0033

پمپ ماردونی
پمپ ماردونی
دوزینگ پمپ بتا سلنویدی پرامیننت
دوزینگ پمپ بتا سلنویدی پرامیننت
prominent sigma
نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب
نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب 3
نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب 3
پمپ هوشمند گاما ال پرامیننت
پمپ هوشمند گاما ال پرامیننت

Ahwaz Office Rerort-image14

آموزش کالیبراسیون
آموزش کالیبراسیون

Ahwaz Office Rerort-image16 بینا - آب تیمور

آب و فاضلاب جلالیه
آب و فاضلاب جلالیه

Ahwaz Office Rerort-image8

نصب دستگاه ازن
نصب دستگاه ازن
بالا
error: کپی نداریم