خانه » تزریق کلر به فرایند

تزریق کلر به فرایند

osmosys prominent

از دوزینگ پمپ برای تزریق کلر به فرآیند استفاده می کنیم

از جنس PolyPropylene جهت تزریق کلر استفاده ننمایید