تصفیه فیزیکی فاضلاب

پکیج‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بهداشتی انسانی

پکیج‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بهداشتی انسانیتصفیه فاضلاب و حذف آلاینده های موجود به سه روش تصفیه  فیزیکی فاضلاب، تصفیه شیمیایی و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب انجام می گیرد.

هنگامی که از خواص فیزیکی و مکانیکی برای جداسازی و حذف مواد معلق خارجی فاضلاب استفاده شود به آن تصفیه فیزیکی فاضلاب می گویند. از جمله این فرآیندها آشغالگیری، دانه گیری، شناورسازی، ترسیب و … می باشد. عمده این روشها پیش از تصفیه فاضلاب انجام می شود که اصطلاحا به این فرآیندها، تصفیه اولیه نیز گفته می شود.

الف)آشغالگیری

آشغالگیری اولین واحد تصفیه خانه است که فرآیند تصفیه در آن انجام می گیرد،این واحد به منظور جلوگیری از ورود هرگونه آشغال به واحدهای دیگر تصفیه خانه تعبیه می گردد. آشغالگیری یک روش مکانیکی و فیزیکی بسیار مفید در برابر حفاظت فیزیکی پمپ ها، هواده ها و … می باشد.

آشغالگیرها با توجه به نحوه پاکسازی آنها به دو دسته دستی و مکانیکی و هم چنین از لحاظ ظاهری به دو دسته میله ای و شبکه ای تقسیم بندی می شوند که آشغالگیر های میله ای متداول تر از آشغالگیر های مشبک بوده و با توجه به دبی و ویژگی های جریان ورودی مشخصات فیزیکی آشغالگیر مانند جنس، ضخامت، عرض، فاصله ی بین میله ها تغییر می کند.بار اسکرین آشغالگیر اتوماتیک

ب)دانه گیری

در فاضلاب به منظور حذف شن و ماسه و ذرات دانه ای و یا سایر مواد جامدی که دارای قطر ۱/۰ تا ۲/۰ میلی متر و چگالی در حدود ۵/۱ تا ۷/۲ گرم بر سانتی متر مربع هستند از دانه گیر استفاده می شود. اساس کار دانه گیر بر جداسازی فیزیکی دانه ها بر اساس نیروی ثقل است.

انواع حوض های دانه گیری به شرح زیر است:

۱-دانه گیر با جریان افقی

۲-حوض دانه گیری گردابی

۳-حوض دانه گیر با سیستم هوادهی

ج)ته نشینی

این فرآیند در تصفیه فیزیکی فاضلاب به منظور جدا کردن ذرات سنگین تر از آب به کمک نیروی ثقل است به این صورت که ذرات معلقی که وزن مخصوص بیشتری نسبت به آب دارند با گذشت زمان ماند مناسب تحت اثر نیروی ثقل به سمت پایین حوض رفته و ته نشین شده و از جریان فاضلاب خارج می شوند. فرآیند ته نشینی قادر است که ۴۰ تا ۶۰ درصد مواد جامد معلق و حدود ۳۵ درصد آلودگی بیولوژیکی فاضلاب را حذف کند.

د)متعادل سازی

از آنجایی که ممکن است فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه دارای نوسانات کمی و کیفی باشد به منظور کاهش شوک آلی به واحد های تصفیه بیولوژیکی،یکنواخت سازی جریان ورودی به تصفیه خانه و فراهم آمدن جریانی پیوسته در طول شبانه روز از حوض متعادل ساز استفاده می گردد.

ه)شناور سازی

شناورسازی کاملا عکس عمل ته نشینی است و برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع بکار می رود که این جداسازی از طریق وارد کردن حباب های ریز هوا به داخل فاز مایع است، حباب های هوا به ذرات جامد چسبیده و نیروی شناور سازی ذره و حباب های هوا به قدری زیاد می شود که سبب بالا رفتن ذره به سطح آب می شود.

حباب های هوا در سیستم شناور سازی توسط یکی از روش های زیر اضافه و یا تولید می شود:

۱-تزریق هوا در مایع تحت فشار و سپس حذف فشار

۲-هوادهی در فشار اتمسفر

۳-اشباع سازی با هوا در اتمسفر و سپس اعمال خلاء

ز)صاف کردن با بستر دانه ای

به منظور حذف تکمیلی جامدات معلق و زلال سازی در تصفیه خانه کاربرد دارد. این صافی ها بر اساس نوع عمل،نوع بستر صافی استفاده شده،جهت جریان در طول زمان صاف کردن،فرآیند شستشوی معکوس و روش کنترل جریان تقسیم بندی می گردند.

لازم به ذکر است فرآیند فیزیکی فاضلاب قادر به حذف ۴۰-۳۵ درصد BOD،۱۰-۲۵ درصد ازت،۲۰-۱۰ درصد فسفر و ۴۰-۳۰ درصد کلیفرم است.