پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron

پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron

پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی و دوزینگ

 • با استفاده از میکسترون میتوان چندین ماده با نسبت های متفاوت را بر اساس ترتیب دلخواه و مطابق زمان تعیین شده در فرآیند با یکدیگر مخلوط نموده
 • در پایان مخلوطی از مواد مورد نظر با نسبتهای تعیین شده را در خط خروجی تحویل گرفت
 • در بعضی موارد بسته به نوع مواد و شرح عنوان شده در فرآیند ، نیاز خواهد بود که از استاتیک میکسر در خروجی میکسترون استفاده نمود
 • بدیهی است که مزیت این روش مخلوط نمودن خصوصا در مورد مایعات اسیدی و بازی، کنترل دمای واکنش و تنشهای مکانیکی حاصل از اختلاط خواهد بود

مزایای پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی

 • سهولت استفاده از دوزینگ پمپ های میکسترون در کشاورزی جهت سمپاشی گیاهان و یا رساندن مواد مغذی و انواع مکمل ها به خاطر غیر الکترونیکی بودن آن
 • عدم نیاز به برق و دقت بالا
 • متریال های سازگار با محدودیت ها و استانداردها

پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron

پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگ

 

مزایای پمپ میکس ترون Mixtron میکسترون

 • یکی از مزایا و ویژگیهای شاخص دوزینگ پمپ های میکسترون متریال اجزای داخلی آن می باشد که در برابر تمامی اسیدها و بازها مقاوم است و خوردگی نخواهد داشت
 • دوزینگ پمپ های میکسترون با دو ورودی مایع و یک خروجی

 

پمپ میکسترون Mixtron ایتالیا تزریق دارو و افزودنی های دیگر و سیکل آب

 • با استفاده از سیستم تزریق دارو و افزودنی های دیگر که برای پرورش مرغ خوب لازم است، ضرورت استفاده از منبع آب در سالن های مرغداری حذف شده
 • و مرغدار می تواند اطمینان حاصل کند که همه مرغ هایمان بصورت یکنواخت دارو و افزودنی های دیگر که برای پرورش مرغ خوب لازم است را مصرف کرده و دارو و افزودنی های دیگر که برای پرورش مرغ خوب لازم است عمر مفید خود را از دست نداده است

مزایای استفاده از این سیستم

 • پس از پایان دوره مصرف دارو و افزودنی های دیگر که برای پرورش مرغ خوب لازم است، با شستشوی خط، باقیمانده دارو و افزودنی های دیگر که برای پرورش مرغ خوب لازم است بصورت کامل از خطوط آبخوری پاک شده و مشکلاتی از قبیل رسوب دارو و افزودنی های دیگر که برای پرورش مرغ خوب لازم است و گرفتگی خطوط و نیپل ها بطور کامل برطرف می شود
 • این روش اقتصادی ترین و ساده ترین روش توزیع دارو و افزودنی های دیگر که برای پرورش مرغ خوب لازم است در سالن های مرغداری می باشد

مشخصات فنی پمپ میکسترون Mixtron ایتالیا تزریق دارو و افزودنی های دیگر

 • پمپ میکسترون Mixtron ایتالیا تزریق دارو و افزودنی های دیگر که برای پرورش مرغ خوب لازم است دوزاترون ساخت کشور فرانسه
 • قابلیت انتقال 2500 لیتر آب در ساعت
 • قابلیت کارکرد با فشار آب 0/3 تا 6 بار
 • قابلیت تزریق دارو و افزودنی های دیگر که برای پرورش مرغ خوب لازم است با دوز 0.1 تا 20 لیتر در هزار لیتر آب

لوازم جانبی پمپ میکسترون Mixtron ایتالیا تزریق دارو و افزودنی های دیگر

 • فشارشکن و فشارسنج: جهت تنظیم میزان فشار آب ورودی به سالن
 • فیلتر آب: جهت انجان تصفیه اولیه آب، برای جلوگیری از ورود ذرات معلق در آب به درون خطوط نیپل
 • کنتور آب: اندازه گیری میزان مصرف آب گله

پمپ میکسترون ایتالیا Mixtronپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron
پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگ
پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگ
پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگ
پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگ
پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگ
پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگپمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگ
پمپ میکسترون ایتالیا Mixtron تزریق نسبی جریانی دوزینگ