تغییر سوخت مصرفی بویلر

تغییر و یا تبدیل سوخت مصرفی در بویلر

اثر تغییر ترکیب شیمیایی سوخت در بویلر های که سیستم احتراق آنها با سوخت مخصوصی طراحی شده قابل توجه است.

برای صرفه جویی در سوخت به کار بردن روش تغییر یا تبدیل سوخت مصرفی کاربردی نیست.

در این میان محدودیت هایی مثل قابلیت دسترسی به سوخت، قیمت سوخت و غیره وجود دارد.

سوخت های مختلفی که مشخصه های متفاوتی دارند بر روی بازده بویلر تاثیر های مختلف گذاشته که علاوه بر فاکتورهای قابل دسترسی و قیمت آن این فاکتورها هم باید در نظر بگیریم.

یکی از مشخصه های سوخت مقدار هیدروژنی است که در سوخت وجود دارد که این باعث اختلاف در مقدار رطوبتی می شود که در دوده خروجی موجود است که باعث نوعی اتلاف حرارتی می شود.

نرخ گرمایی که در کوره آزاد شده باعث تفاوت در نرخ بخار تولید شده می شود.

و در نهایت به مشخصه آلودگی حاصل از سوخت میرسیم.

تغییر سوخت مصرفی بویلر
دیگ بخار – سطح آب در بویلر
تغییر سوخت مصرفی بویلر
ساخت دیگ بخار بویلر در ایران
تغییر سوخت مصرفی بویلر
ساخت دیگ بخار بویلر در ایران
تغییر سوخت مصرفی بویلر
ساخت دیگ بخار بویلر در ایران

ساخت دیگ بخار بویلر در ایران

تغییر سوخت مصرفی بویلر
ساخت دیگ بخار بویلر در ایران
تغییر سوخت مصرفی بویلر
ساخت دیگ بخار بویلر در ایران
تغییر سوخت مصرفی بویلر
ساخت دیگ بخار بویلر در ایران
تغییر سوخت مصرفی بویلر
فروش بویلر دیگ بخار در سایزهای مختلف
تغییر سوخت مصرفی بویلر
فروش بویلر دیگ بخار در سایزهای مختلف
تغییر سوخت مصرفی بویلر
ساخت دیگ بخار بویلر در ایران
تغییر سوخت مصرفی بویلر
ساخت دیگ بخار بویلر در ایران

فاکتور های قابل ملاحظه در انتخاب سوخت قیمت و قابل دسترسی:

 • ذخیره سوخت موجود،
 • وسایل راه انداز،
 • تجهیزات احتراق
 • کنترل موجود
 • تمیز کردن بویلر
 • دوده زدایی آن،
 • آلودگی هوا،
 • تعمیرات
 • پرسنل اضافی

لینک روزانه

پادکست

تغییر سوخت مصرفی بویلر
دیگ بخار

تغییر سوخت مصرفی بویلر

تغییر سوخت دیگ بخار

 • بویلرهایی که دارای سایز های متعارف است باید بتوانند بیشتر از یک نوع سوخت را بسوزاند در این حالت اگر سوخت تمام شود می توان با سوخت جایگزین کارش را ادامه دهد .
 • حتی درباره قیمت سوخت هم می توان چانه زنی کرد.
 • اپراتورهایی که در بویلر وجود دارد باید انتخابی ب جا در مورد سوخت و تغییر سوخت دیگ بخار داشته باشد.
 • در بیشتر موارد اپراتور با تماس تلفنی تغییر سوخت دیگ بخار را از گاز طبیعی به نفت را اطلاع رسانی می کند.
 • آنها گذرا طبق قراردادی خاص خریداری کرده که در آن ممکن است گاز قطع شود.
 • مصرف کنندگان که از این گاز استفاده می کنند باید اطلاعاتی قبلی درباره احتمال قطع شدن گاز داشته باشد.
 • قطع شدن گاز ممکن است به صورت مکرر در طول سال رخ دهد.
 • به ندرت ممکن است مجبور به خارج کردن خط لوله از سرویس برای امورات تعمیراتی و نگهداری شده گاز را قطع کنند.
 • در بیشتر مواقع به شما درباره تغییر سوخت دیگ بخار هشدار می دهد
 • و شاید به صورت تلفنی امکان استفاده مجدد از گاز را به شما اطلاع رسانی کند .
 • عملیات تغییر سوخت دیگه بخار کار آسانی نبوده اگر بویلرها جهت تغییر سوخت دیگ بخار خاموش شوند باید مراحل راه‌اندازی را طی کنند .
 • این کار مثل چرخاندن یک سوئیچ نیست .در واحد شما تغییر سوخت دیگ بخار عملی خودکار بوده
 • و شما با دستگاهی به نام قطع گاز خودکار روبه رو هستید که توسط سیستم قطع خودکار کنترل می‌شود.
 • آن ها یکسری کنترل روی فرمان دارند که با دریافت دمای هوای خارج به صورت خودکار اقدام به تغییر سوخت دیگ بخار می کند.
 • آنها بویلر های گرمایش کوچکی بوده که قطعی کوتاه در تامین بخار یا افت فشار آن باعث ایجاد مشکل چندانی نمی شود.

 

 

تغییر سوخت مصرفی بویلر

تغییر سوخت دیگ بخار در دمای متغیر

 • در دمای سردی که تعیین شده بخش کنترل و ابزار دقیق بویلر صنعتی بخار عملکرد بویلر را متوقف کرده
 • و به صورت خودکار تغییر سوخت دیگ بخار را انجام داده و همچنین سوختی جایگزین را روشن کرده است.
 • وقتی دما شروع به افزایش می کند بویلر خاموش می شود و باز هم به صورت خودکار با گاز راه اندازی می شود .
 • امروز اپراتور دیگ بخار باید تسلط کامل روی موضوعات مختلف داشته باشد.

تغییر سوخت مصرفی بویلر

یکی از دلایلی که مدیران واحدها چرا با وجود ارزانتر بودن نفت باز هم از گاز استفاده می کردند این بود که :

قیمت اصلی ترین دلیل تغییر سوخت دیگ بخار است ولی افت فشار هم از  مهم‌ترین دلایل دیگر است.

تغییر سوخت مصرفی بویلر

تبدیل سوخت گازوئیل به گاز

 • سیستم های گرمایشی که فشار کمی داشته و موارد مشابهی که فشار بخار بحرانی یا نیاز به دمای خاصی از آب ندارند میتوانند خاموش شوند، دوباره روشن شده و این روش برای آنها قابل قبول بوده است.
 • واحد هایی که نمی توانند افت فشار یا دما را جبران کنند دو راه برای تغییر سوخته دیگ بخار پیش‌روی دارند که بر خلاف روش های دیگر ضمانتی برای حفظ پایداری منقول فشار و دما دارد.
 • در واحدهای کوچکتر به احتمال زیاد بویلر کمکی داشته که می تواند با سوخت جایگزین گازوئیل به گاز روشن تبدیل شود و در مدار قرار بگیرد.
 • واحدهای بزرگتر بویلر یدکی نداشته پس از وسیله تغییر سوخت در واحدهای در حال کار فشار و دمای مورد نیاز خود را حفظ می کند.
 • واحدهای بزرگتر کنترلی برای سنجش احتراق دارند.
 • این واحدها امکان سوختن دو سوخت گازوئیل به گاز را برای حفظ فشار یا دما فراهم کرده .
 • در این سیستم هر دو سوخت را اندازه گیری می کنند
 • و با هم جمع می‌کند تا اندازه کل سوخت مصرفی برای حفظ نسبت هوا به دست بیاید.