خطوط بسته بندی پنیر

بسته بندی به بیان ساده یعنی فراهم سازی مواد غذایی جهت انبار کردن و محافظت محصول در برابر نور، رطوبت و عوامل دیگر میباشد.

علاوه بر اینکه بسته بندی باید دارای کیفیت خوب، قابلیت نگهداری از محصول و شکل جذابی داشته باشد همچنین باید ارزان و در عین حال ساده باشد.

با توجه به اینکه امروزه بیشتر بسته بندی ها به وسیله ای ماشین آلات صورت میگیرد باید دارنده ویژگی ها از قبیل: پذیرش چاپ، قابلیت شکل پذیری به وسیله باد یا خلاء و مواردی از این قبیل باشد. همچنین باید دارای ویژگی های از نگاه صنایع غذایی باشد.

خطوط بسته بندی پنیر

با وجود اینکه اکثر مشکلات فناوری در رابطه با استفاده از مواد پلاستیکی در بسته بندی مواد غذایی از مسائلی هستند که تماماً به صنعت بسته بندی ارتباط دارد. ولیکن تعدادی از این مشکلات مرتبط با طبیعت ماده استفاده شده برای ساخت بسته بندی میباشد. که باید به این موضوع دقت شود.

برای اینکه یک بسته بندی دارای کیفیت خوب و مرغوب باشد نیازمند همکاری تولید کنندگان انواع پلاستیک، سازندگان مواد غذایی و در آخر نیازمند همکاری مصرف کنندگان میباشد. ولیکن مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تولید کنندگان مواد غذایی بیشتر به دنبال کیفیت محصول میباشند تا کیفیت بسته بندی محصول.

  • اساس پنیر چیست؟

هر شیری که برای تولید پنیر استفاده میشود، تفاوتی نمیکند که شیر گاو باشد یا بز، گوسفند و … باید پنچ ترکیب اصلی را دارا باشد. این ترکیبات عبارت است از آب، لاکتوز، چربی، پروتئین و همچنین مواد معدنی علاوه بر این دو مدل پروتئین در شیر وجود دارد که شامل کازئین و اب پنیر میباشد. کازئین که مهم ترین ماده شیر در پنیر سازی میباشد.

ولیکن آب پنیر مایعی است که بعد از انجام فرایند دلمه شدن شیر باقی میماند.

خطوط بسته بندی پنیر

  • خطوط بسته بندی پنیر؛

بعد از انجام فرایند تولید پنیر از شیر نوبت به بسته بندی این محصول میرسد. بسته بندی پنیر میتواند هم به کمک دستگاه های تمام اتوماتیک هم به کمک نیروی انسانی به وسیله دستگاه نیمه اتوماتیک صورت گیرد. به این صورت که بعد از تولید پنیر خط تولید روتین وجود دارد که کار بسته بندی را انجام میدهد.

بعد از این کاغذ پارچامنت روی پنیر گذاشته میشود در مرحله ای بعد نمک خشک که سبب ایجاد طعم مطلوب میشود اضافه میشود. دلیل استفاده از کاغذ پارچمنت این است که آب را جذب نمیکند و سبب میشود که نمک بلافاصله به پنیر نخورد زیرا نمک فعل و انفعالات داخل پنیر را کم میکند. بعد از رسیدن؛ پنیر آب میندازد.

بعد از این مرحله فویل روی بسته قرار میگیرد و بعد از آن سیل حرارتی است که موجب چسبیدن فویل به لیوان میگردد. در مرحله بعد مشحصات روی پنیر چاپ میگردد سپس پنیر ها در کارتن قرار میگیرد و مشخصاتی همچون کد و سری روی آنها چاب میگردد. سپس به شکل وارونه در دمای سی درجه قرار میگیرند. بعد به مدت هجده تا بیست و چهار ساعت در دمای بیست و پنچ الی بیست و هفت درجه در گرمخانه نگهداری شده و بعد از رسیدن به سایر پرامتر آزمایشگاهی جهت فروش به سرد خانه منتقل میشود.

خطوط بسته بندی پنیر