خانه » دوزینک

دوزینک

پمپ تزریق کلر و اسید

دوزینک پمپ یا همان دوزینگ پمپ به پمپی گفته می شود که عمل تزریق یا جابجایی ماده را انجام میدهد