خانه » سنسور اندازه گیری TDS

سنسور اندازه گیری TDS

سنسور و آنالایزر پراب و ترانسمیتر

جهت اندازه گیری کل ذرات جامد محلول در آب Total Dissolved Solids از روش اندازه گیری هدایت الکتریکی استفاده می شود.

واحد اندازه گیری TDS میلیگرم بر لیتر است.

sensors prominent gmbh

sensors prominent gmbh