خانه » سمینار آموزشی کشش سطحی و زاویه تماس (اندازه‌گیری)

سمینار آموزشی کشش سطحی و زاویه تماس (اندازه‌گیری)

نصب و آموزش دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس (1)

مهارفن ابزار با مشارکت کمپانی Dataphysics آلمان ( بزرگترین تولید کننده دستگاههای اندازه‌گیری زاویه‌تماس و کشش سطحی) سمیناری درباره تجهیزات این کمپانی و ظرفیت های آن برگزار نمود.

این سمینار در تاریخ  24 اردیبهشت 97 در دانشگاه خاتم برگزار شد.

سخنران: آقای Dr. Nils Langer مدیر عامل کمپانی Dataphysics Instruments GmbH

موضوع:  Methods for determining surface and interfacial tensions, contact angles and surface energies