طبقه بندی مواد زائد جامد

طبقه بندی مواد زائد جامد (Tupe of solid wastes)

 • مجموعه موادی گفته می‌شود که به خاطر فعالیت های انسانی و حیوانی که معمولاً جامع هم بوده
 • و به صورت ناخواسته و یا غیر قابل استفاده دور ریخته می شود
 • می گویند این تعریف کلی در برگیرنده همه منابع و انواع طبقه بندی و ترکیب و خصوصیات مواد زائد را نشان می دهد.
 • به طور کلی به سه دسته زباله های شهری صنعتی و خطرناک تقسیم می شود

1 ـ زباله های شهری

در کتاب‌های مختلف تعاریف و طبقه بندی های متفاوتی برای توضیح زباله های شهری ارائه دادند در زیر به شناسایی اجزای مواد زائد شهری می‌پردازیم .

زایدات غذائی

 • این قسمت از ضایعات گیاهی و تهیه و طبخ و یا انبار کردن مواد غذایی به دست آمده که فاسد شدنی هستند.
 • مقدار پسماندهای مواد غذایی در طول سال متفاوت است است و در ماه تابستان آن به خاطر آن که مصرف میوه و سبزی زیاد بوده به حداکثر خود می رسد .
 • از مهمترین قسمت زباله ها پسماندهای مواد غذایی تخمیر در فساد سریع و همچنین بوهای نامطبوع را تولید کرده
 • و محلی مناسب را برای رشد و تکثیر مگس و سایر حشرات و جوندگان ایجاد کرده است و از طرف دیگر به خاطر توانایی تهیه کود از آن مورد توجه است.
 • در ایران میزان پسماندهای که در زباله های شهری ایران فاسد می‌شوند بین ۳۵ تا ۷۶ درصد است.

آشغال

قسمتی از زباله گفته می شود که فساد ناپذیر بوده و شامل موارد زیر است :

 • کاغذ
 • پلاستیک
 • قطعات فلزی
 • شیشه
 • چوب و موادی از این قبیل

آشغال دارای دو بخش است:

قابل اشتعال و غیرقابل اشتعال.

خاکستر

باقیمانده حاصل از سوزاندن زغال، چوب و دیگر مواد سوختنی گفته میشود.

کاربرد در:

صنعتی، پخت و پز و یا گرم کردن منازل.
زایدات ناشی از تخریب و ساختمان سازی
زایدات بوجود آمده از :
تخریب ساختمان، تعمیر اماکن مسکونی، تجاری، صنعتی، و یا سایر فعالیت های ساختمان سازی

زایدات ویژه

شامل مواد حاصل از :
جاروب کردن خیابان ها و معابر، برگ درختان، اجساد حیوانات مرده و مواد ب جا مانده از وسایل نقلیه

زباله های صنعتی

شامل موارد زیر هستند:

فلزات، مواد پلاستیکی، مواد شیمیایی و بالاخره زباله های ویژه و زباله های خطرناک

انجام عملیاتی خاص برای:

جمع آوری، حمل و نقل و دفع آن ها.

زباله های خطرناک

به مواد زائد گفته می‌شوند که به صورت جامد یا مایع بوده اند.

علت افزایش مرگ و میر انها:

کمّیت، غلظت و یا کیفیت فیزیکی، شیمیایی و یا بیولوژیکی

طبق تعریفی که آژانس حفاظت محیط زیست اعلام کرده زباله های خطرناک به موادی اطلاق شده که بالقوه خطرناک بوده و یا بعد از گذشت مدت زمانی باعث ایجاد خطر برای محیط زیست می شود.

ویژگی ها :

قابلیت انفجار، احتراق، خوردگی، واکنش پذیری و سمی

دسته بندی ب عنوان:

مواد زائد رادیواکتیو، پس مانده های شیمیایی، زایدات قابل اشتعال، زایدات بیولوژیکی و مواد منفجره

از منابع عمده زایدات بیولوژیکی:

بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقات پزشکی

زباله های بیمارستانی >>> حاوی زایدات پاتولوژیکی، مواد زائد رادیواکتیو، ضایعات دارویی، مواد زائد عفونی، مواد زائد شیمیایی و ظروف مستعمل تحت فشار .