خانه » مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

لوب-پمپ

هر دو سری از پمپ تقریبا عملکرد مشابهی دارند. هردو برای تزریق سیال استفاده می شوند. اما دوزینگ پمپ برای دقت بیشتر و برای سیال های خورنده و سیال های با ویسکوزیته پایین استفاده می شود. لوب پمپ برای وقتی است که مثلا خمیر یا سیال فوق العاده ویسکوز یا با گرانروی بالا را می خواهیم بمقدار مشخص جابجا نماییم.

hygiene Delta food purpose

دوزینگ پمپ دلتا با هد مناسب مواد غذایی

شماتیک دوزینگ پمپ موتوری دیافراگمی

شماتیک دوزینگ پمپ موتوری دیافراگمی

لوب-پمپ

لوب-پمپ