مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

هر دو سری از پمپ تقریبا عملکرد مشابهی دارند. هردو برای تزریق سیال استفاده می شوند. اما دوزینگ پمپ برای دقت بیشتر و برای سیال های خورنده و سیال های با ویسکوزیته پایین استفاده می شود. لوب پمپ برای وقتی است که مثلا خمیر یا سیال فوق العاده ویسکوز یا با گرانروی بالا را می خواهیم بمقدار مشخص جابجا نماییم.

hygiene Delta food purpose
دوزینگ پمپ دلتا با هد مناسب مواد غذایی
شماتیک دوزینگ پمپ موتوری دیافراگمی
شماتیک دوزینگ پمپ موتوری دیافراگمی
لوب-پمپ
لوب-پمپ
بالا
error: کپی نداریم