مقایسه لوب پمپ و دوزینگ پمپ

  • هر دو سری از پمپ تقریبا عملکرد مشابهی دارند.
  • هردو برای تزریق سیال استفاده می شوند.
  • اما دوزینگ پمپ برای دقت بیشتر و برای سیال های خورنده و سیال های با ویسکوزیته پایین استفاده می شود.
  • لوب پمپ برای وقتی است که مثلا خمیر یا سیال فوق العاده ویسکوز یا با گرانروی بالا را می خواهیم بمقدار مشخص جابجا نماییم.
hygiene Delta food purpose
دوزینگ پمپ دلتا با هد مناسب مواد غذایی
شماتیک دوزینگ پمپ موتوری دیافراگمی
شماتیک دوزینگ پمپ موتوری دیافراگمی
لوب-پمپ
لوب-پمپ
دوزینگ پمپ و بیس پلیت در پکیج تزریق مواد شیمیایی
Chemical Injection Package Ball Valve GF BPV Backpressure Valve Diaphragm Pressure Gauge
دوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولو
دوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولو
پکیج تزریق مواد شیمیایی سیلندر کالیبراسیون آکومولاتور مکش و تزریق
Chemical Injection Package with Accumulator and Calibration Pot

Gamma X GMXA GXLa Dosing Pump Package CIP دوزینگ پمپ پکیج تزریق مواد شیمیایی پرامین

پکیج تزریق مواد شیمیایی با شاسی پلاستیک فشرده
پکیج تزریق مواد شیمیایی با شاسی پلاستیک فشرده
پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده
پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده

پکیج تزریق مواد شیمیایی مخزن مکعبیپکیج تزریق مواد شیمیایی و جانمایی نقشه سه بعدی

دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی
دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی
پکیج تزریق مواد شیمیایی و ادوات آن
پکیج تزریق مواد شیمیایی و ادوات آن
پکیج تزریق مواد شیمیایی و اسید پمپ کلرزن متا شاسی
پکیج تزریق مواد شیمیایی و اسید پمپ کلرزن متا شاسی فلزی
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه آکومولاتور و شیر فشارشکن
Accumulator Gamma X Pumps ProMinent
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه جای قلاب
پکیج CIP دوزینگ پمپ پایپینگ شاسی و اسکید پالسیشن دمپنر دیافراگمی
پکیج تزریق مواد شیمیایی با فشارسنج و رله فشار
پکیج تزریق مواد شیمیایی با فشارسنج و رله فشار
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه شلتر یا سایه بان برای نصب بیرونی
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه شلتر یا سایه بان برای نصب بیرونی
پکیج تزریق مواد شیمیایی یک پمپ فعال یک پمپ استندبای یا ذخیره
پکیج تزریق مواد شیمیایی یک پمپ فعال یک پمپ استندبای یا ذخیره
پکیج تزریق مواد شیمیایی API مطابق استاندارد
پکیج تزریق مواد شیمیایی API مطابق استاندارد SS 316
الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز
الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز
اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر بال ولو فیپ فلومتر سنسوردار
اجزای پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر بال ولو فیپ فلومتر سنسوردار
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر تزریق مواد شیمیایی پمپ سیگما Sigma
پکیج تزریق مواد شیمیایی API675
پکیج تزریق مواد شیمیایی API675
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر
پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر
پکیج تزریق مواد شیمیایی دوزینگ پمپ شیر پسفشار گیج فشار دیافراگمی شیر اطمینان پالسیشن دمپر
پکیج کلرزنی دوزینگ پمپ گاما ایکس مخزن
پکیج کلرزنی دوزینگ پمپ گاما ایکس مخزن
پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

ProMinent CNPA CNPB CNPC Concept Plus

شماتیک پکیج تزریق مواد شیمیایی
شماتیک پکیج تزریق مواد شیمیایی
محفظه کالیبراسیون
محفظه کالیبراسیون