مقایسه فلوسوییچ و فلومتر

فلوسوئیچ

 • در پکیج های دیواری برای تشخیص قطع و وصل شدن جریان آب از فلوسوئیچ استفاده می کنند.
 • فلوسوئیچ با استفاده از جریان برق قطع شدن و وصل شدن جریان آب را به برد اصلی گزارش می دهد.
 • این قطعه در پکیج دیواری در ورودی مسیر آب سرد قرار دارد و باز شدن شیر آب گرم را اطلاع می دهد.
 • زمانی که جریان آب گرم قطع شود سنسور نیز قطع می شود.
 • سنسور شامل یک عدد صافی و یک شناور از جنس تفلون می باشد
 • که در قسمت بالای سنسور یک عدد آهن ربا قرار دارد. وقتی که شیر آب گرم باز می شود،
 • جریان آب سرد ورودی از صافی فلوسوئیچ عبور می کند و باعث وارد شدن نیرو به  تیغه می شود
 • و تیغه را به سمت بالا فرستاده می شود.
 • با بالا آمدن تیغه، نیروی مغناطیسی آن باعث وصل شدن کنتاکت های این سنسور می گردد و جریانی به برد ارسال می گردد.
 • با توجه به شرایط بوجود تمده در فلوسوییچ برد  پکیج دیواری چند عمل اصلی را انجام می دهد

مقایسه فلوسوییچ و فلومترمقایسه فلوسوییچ و فلومترمقایسه فلوسوییچ و فلومترمقایسه فلوسوییچ و فلومترمقایسه فلوسوییچ و فلومترمقایسه فلوسوییچ و فلومترمقایسه فلوسوییچ و فلومتر

که دو مورد آن شامل:

 • فرمان دادن به مشعل که روشن شود
 • و اگر پکیج از نوع مبدل دو منظوره باشد،
 • پمپ را خاموش می کند
 • و اگر از نوع دو مبدله باشد،
 • به شیر سه راه موتوری فرمان می دهد
 • که راه جریان آب را به مبدل ثانویه باز کند.

مقایسه فلوسوییچ و فلومترمقایسه فلوسوییچ و فلومتر

مقایسه فلوسوییچ و فلومتر
فلومتر اختلاف فشاری

مقایسه فلوسوییچ و فلومتر

مقایسه فلوسوییچ و فلومتر
فلومتر کوبولد آلمان
مقایسه فلوسوییچ و فلومتر
فلومتر کوبولد چشمی
مقایسه فلوسوییچ و فلومتر
مس فلومتر کوبولد آلمان SS
مقایسه فلوسوییچ و فلومتر
فلوسوییچ انگشتی در لوله بسته میشود مکانیزم ساده ای دارد

مقایسه فلوسوییچ و فلومتر

قسمت های تشکیل دهنده فلوسوئیچ

1 – فیلتر یا صافی:

برای جلوگیری از ورود مواد زائد و ناخالصی جریان آب به داخل پکیج دیواری مورد استفاده قرار می گیرد.

2 – رزوه برنجی 1.2

3 – خار:

برای قرار دادن و نگهداری رزوه و واشر داخل پوسته فلوسوئیچ مورد استفاده قرار می گیرد.

4 – شناور تفلونی:

در قسمت بالایی آن یک آهنربا قرار دارد تا کنتاکت های فلوسوئیچ را به هم متصل کند.

5 – کنتاکت های فلوسوئیچ که از نوع n.o هستند.

6 – بدنه: در داخل بدنه شناور قرار می گیرد.

فلومتر

 • در پکیج دیواری های جدید و امروزی به جای فلوسوئیچ از فلومتر استفاده می شود.
 • فلومتر دارای پروانه ی توربینی شکل می باشد که داخل آن ساچمه مغناطیسی قرار گرفته است که از نظر ظاهری با فلو سوئیچ متفاوتمی باشد.
 • هنگامی که شیر آب گرم باز می شود، جریان آب سرد وارد صافی شده و پس از عبور از صافی به توربین می خورد و آن را به حرکت می اندازد.
 • ساچمه مغناطیسی با حرکت توربین  حرکت می کند. در مفهوم عمل فلوسوئیچ با فلومتر فرقی نمی کند ولی فلومتر دارای یک ویژگی بیشتر نسبت به فلوسوئیچ می باشد.
 • ساچمه مغناطیسی درون توربین باعث می شود که کنتاکت های فلومتر در زمان نزدیک شدن به ساچمه به یکدیگر وصل شوند
 • و جریان پنج ولت را به برد بفرستند و وقتی ساچمه از کنتاکت ها دور می شود،
 • کنتاکت ها از هم جدا شده و جریان صفر ولت را به برد، گزارش می دهد
 • و این عمل قطع و وصل بودن مرتبا در باز بودن شیر آب انجام می شود.
 • در حالتی که هیچ مصرف آبی وجود نداشته باشد، دو حالت پیش می آید.
 • حالت اول اینکه ساچمه به کنتاکت ها نزدیک است و جریان پنج ولت فرستاده می شود
 • و حالت دوم که دور از کنتاکت ها بوده و جریان صفر ولت فرستاده می شود.
 • اگر جریان آب دو یا سه باشد یعنی نیاز به آب گرم بوده و فلومتر فعال می شود.
 • تفاوت فلوسوئیچ و فلومتر در این است که فلوسوئیچ فقط مصرف آب گرم را اطلاع می دهد ولی فلومتر علاوه بر این، دبی آب را نیز مشخص می کند.