خانه » منبع کویل دار

منبع کویل دار

  • یکی از منابع تولید آبگرم مصرفی بهداشتی
  • برای کاربری خانگی سبک و مصارف صنعتی نیمه سنگین می باشند.
  • بویلر آب را گرم میکند
  • به داخل کویل ها جریان می یابد
  • آب سرد ورودی را که در بین کویل ها داخل منبع جریان دارد، گرم میکند
  • داخل این منبع ها، کویل (عموما به صورت مارپیچ یا اسپیرال) وجود دارد.  جنس این کویل ها مسی ، استیل ، ورق گالوانیزه می باشد که بسته به نیاز خریدار اعم از بار حرارتی سیستم ، فشار کاری ، هدایت حرارتی مورد درخواست و … طراحی و استفاده می گردد. استفاده از کویل مسی به علت بالا بودن ضریب هدایت حرارتی مس و همچنین طول عمر زیاد این نوع کویل در منابع کویلی بهینه و مهندسی می باشد.
  • جنس و بار حرارتی کویل مورد استفاده در قیمت منبع کویل دار تاثیر بسزایی دارد. در صورت درخواست خریدار جهت کاهش قیمت دستگاه از کویل استیل و یا گالوانیزه استفاده می گردد. نکته دیگر در مورد کویل این است که در صورت نیاز سیستم طراحی شده بر اساس بار حرارتی مورد نیاز ، از یک یا دو کویل درون دستگاه استفاده می شود.