مخزن کرایوژنیک

پرشر وسل Bel بل

  کیفیت هدف BEL عرضه محصول در انطباق کامل با برنامه تضمین کیفیت BEL بر اساس…

پرشر وسل کدلاین Codeline

مخازن تحت فشار کامپوزیت ساختاری مخازن تحت فشار کامپوزیتی راه حلی غیر خورنده و مقرون به…

پرشر وسل (هوزینگ ممبران) ۴ اینچ تک المانه

پرشر وسل (هوزینگ ممبران) ۴ اینچ تک المانه PRESSURE VESSEL 4 INCH مشخصات کالا : برند…