نماینده Netzsch آلمان پمپ

نماینده Netzsch آلمان پمپ
پمپ ماردونی
Spectra_pump prominent transfer
پمپ ماردونی یا اسکرو پمپ
مونو پمپ - نمایش نقشه انفجاری
مونو پمپ – نمایش نقشه انفجاری

پمپ ماردونی اسکرو انتقال قیر ویسکوز

مونو پمپ نش آلمان Netzsch و پمپ نش آلمان Netzsch چیست؟

  • پمپ نش آلمان Netzsch وسیله ای مکانیکی است برای جابجایی سیالات ، که با انجام کار بر روی سیال انرژی مکانیکی را به آن منتقل کرده و باعث افزایش انرژی سیال در خروجی پمپ نش آلمان Netzsch میشود .
  • به عبارت دیگر پمپ نش آلمان Netzsch نوعی از توربوماشین بوده که از آن برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده میشود .
  • بعنوان مثال از پمپ نش آلمان Netzsch بنزین در یک خورو تا انتقال سوخت در نیروگاه و صنایع مختلف غذایی و دارویی ، جهت انتقال مواد از انواع مختلف پمپ نش آلمان Netzsch ها استفاده میشود. و…
  • در این میان مونو پمپ نش آلمان Netzsch برای پمپ نش آلمان Netzsch از سیالات غلیظ استفاده میشود. پر واضح است که برای این منظور احتیاج به قدرت بیشتری داریم.

لذا دستگاه های مربوطه

  • باید از استحکام بیشتری برخوردار بوده و مهندسی بالاتری را برای طراحی این پمپ نش آلمان Netzsch ها احتیاج داریم.
  • با توجه به اینکه گستردگی بسیاری در انواع مایعات برای پمپ نش آلمان Netzschاژ وجود دارد. و با در نظر گرفتن نیازهای مختلف انتقال، انواع مختلفی از پمپ نش آلمان Netzsch ها طراحی و ساخته شده.
  • از جمله می توان به پمپ نش آلمان Netzsch های گریز از مرکز (سانتریفیوژ)، پمپ نش آلمان Netzsch غلیظ کش( مونو پمپ نش آلمان Netzsch)، جابجایی مثبت، دیافراگمی، لوب پمپ نش آلمان Netzsch، پمپ نش آلمان Netzsch دنده ای، دوزینگ پمپ نش آلمان Netzsch (متریک پمپ نش آلمان Netzsch) و… اشاره کرد.