خانه » وان الکترولس

وان الکترولس

پکیچ کامل آبکاری الکترولس نیکل – فسفر شامل وان PP از جنس ورق مخصوص Natural بهمراه فیلتر جنس PVDF

  • پکیچ کامل آبکاری الکترولس نیکل – فسفرشامل وان PP از جنس ورق مخصوص Natural
  • بهمراه فیلتر جنس PVDF نوع غوطه وری ( Submersible )
  • و سیستم تلاطم محلول و گرمایش آن ساخته
  • و بهراه مواد شیمیایی مرتبط از شرکت Schlotter تحویل گردید .

پرسش غیر فعال کردن وان نیکل الکترولس

چگونه می توان وان نیکل الکترولس را غیر فعال کرد؟
و علت اینکه بعد از غیر فعال سازی مجدد محلول در داخل وان می جوشد چیست؟
آیا وان غیر فعال نشده یا زمان خاصی لازم دارد ؟

پاسخ : غیر فعال کردن وان نیکل الکترولس

با استفاده از استابلایزر
علت جوشیدن وان بعد از استفاده از آن میتواند مربوط به ذرات معلق فلزی و یا ترسیب شده بر روی تجهیرات داخل وان است که تا زمان سرد شدن وان ادامه دارد
اما بهترین راه اینست که بعد از اتمام کار هرچه سریعتر محلول را سرد کنید تا از ادامه واکنش جلوگیری شود ( از طریق انتقال محلول به وان دیگر)
کاهش حدود 10 الی 15 درجه ای کمک خیلی خوبی به حلو مشکل میکند

مواد لازم جهت آنالیز (الکترو لس نیکل)

1. آمونیوم هیدروکساید (آمونیاک غلیظ)
2. EDTA 0.05 (21.41 گرم نمک EDTAدو سدیمی را با آب مخلوط کنید)
3. پودر موروکساید (0.2 گرم پودر موراکساید را با 100 گرم نمک سدیم کراید مخلوط کنید)

روش آنالیز وان الکترولس (الکترولس نیکل)

1. 5 میلی لیتر از محلول سرد شده را در ارلن 250 میلی لیتر انتقال دهید
2. 75میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید
3. 10 میلی لیتر امونیوم هیدرو کساید (امونیاک غلیظ) اضافه کنید
4. اندکی معرف موراکساید اضافه کنید تا زرد یا قهوه ای شود
5. با محلول EDTA 0.05تا ظهور رنگ بنفش تیتر شود
فرمول محساسبه نیکل (نیکل الکترولس)gr/NI=ml/0.05*(6.72)
________________________________________

آنالیز هیپوفسفیت وان نیکل الکترولس NAH2PO2.H2O

مواد لازم جهت آنالیز هیپوفسفیت سدیم (الکترولس نیکل)
1. اسید HCL6نرمال (496.8 سی سی اسید کلریدریک در1000 سی سی آب مقطر حل کنید)
2. محلول یدN0.1 (12.7 گرم ید/24گرم KI در 1000 سی سی آب مقطر حل کنید)
3. محلول نشاسته (10گرم نشاسته /0.5سی سی فرمالدهید در1000 سی سی آب مقطر حل کنید)
4. محلول تیوسولفات سدیم 0.1 نرمال (25گرم سدیم تیوسولفات را در1000 سی سی آب مقطر حل کنید)

روش آنالیز وان الکترولس (هیپوفسفیت سدیم)

1. 5 میلی نمونه از محلول را داخل ارلن 250 سی سی انتقال می دهیم
2. 25 میلی لیتر محلول HCL6نرمال را اضافه کنید
3. 50 میلی لیتر محلولN0.1به آن اضافه کنید(محتویات در عرض 30 ثانیه تیره می شود
4. یک میلی لیتر محلول نشاسته اضافه کنید
5. محتویات ارلن با سدیم تیوسولفات N0.1 تیتر شود محلول از قهوه ای به بی رنگ برسد
فرمول محاسبه هیپوفسفیت سدیم:گرم بر لیتر هیپوفسفیت

(Thiosulfat.ml*0.1*1.413)-(50ml*0.01)=oz/gl*7.82

انالیز وان ابکاری نیکل الکترولس( lab)

مواد لازم جهت آنالیز(الکترو لس نیکل)
1. آمونیوم هیدروکساید (آمونیاک غلیظ)
2. EDTA 0.05 (7.6 گرم نمک EDTAدو سدیمی را با 1000سی سی آب مخلوط کنید)
3. پودر موروکساید (.2.0گرم پودر موراکساید را با 198 گرم نمک سدیم کراید مخلوط کنید)

روش آنالیز وان الکترولس (الکترولس نیکل)

1. 5 میلی لیتر از محلول سرد شده را در ارلن 250 میلی لیتر انتقال دهید
2. 100میلی لیتر آب مقطر اضافه کنید
3. 5 میلی لیتر امونیوم هیدرو کساید (امونیاک غلیظ) اضافه کنید
4. اندکی معرف موراکساید اضافه کنید تا نارنجی شود
5. با محلول EDTA 0.05تا ظهور رنگ ارغوانی تیتر شود
فرمول محاسبه نیکل(نیکل الکترولس) gr/NI=ml/0.05*(0.5869)

________________________________________

آنالیز هیپوفسفیت وان نیکل الکترولس NAH2PO2.H2O

مواد لازم جهت آنالیز هیپوفسفیت سدیم (الکترولس نیکل
1. اسید HCL6نرمال (496.8 سی سی اسید کلریدریک در1000 سی سی آب مقطر حل کنید)
2. محلول یدN0.1(12.7 گرم ید/24گرم KI در 1000 سی سی آب مقطر حل کنید)30دقیقه در محیط تاریک باشد
3. محلول نشاسته (10گرم نشاسته /0.5سی سی فرمالدهید در1000 سی سی آب مقطر حل کنید)
4. محلول تیوسولفات سدیم 0.1 نرمال (25گرم سدیم تیوسولفات را در1000 سی سی آب مقطر حل کنید)

روش آنالیز وان الکترولس ( هیپوفسفیت سدیم)

1. 5 میلی نمونه از محلول را داخل ارلن 250 سی سی انتقال دهید
2. 25 میلی لیتر محلول HCL6نرمال را اضافه کنید
3. 50 میلی لیتر محلولN0.1به آن اضافه کنید(محتویات در عرض 30 ثانیه تیره می شود )
4. یک میلی لیتر محلول نشاسته اضافه کنید
5. محتویات ارلن با سدیم تیوسولفات N0.1 تیتر شود محلول از قهوه ای به بی رنگ برسد
فرمول محاسبه هیپوفسفیت سدیم :گرم بر لیتر هیپوفسفیت

(Thiosulfat.ml*0.1*1.413)-(50ml*0.01)=oz/gl*7.82