پمپ پرومیننت ProMinent آلمان
خانه » پمپ پرومیننت ProMinent آلمان

پمپ پرومیننت ProMinent آلمان

صنعت

فعالیت های تخصصی بخش صنعت این شرکت به عنوان نماینده انحصاری و مرکز فروش و پشتیبانی کمپانی پرومیننت ‌ProMinent آلمان در ایران در زمینه صنایع پتروشیمی، نفت، گاز، آب و پساب، نیروگاه، شیمیایی، رنگ، غذایی، دارویی، استخرهای شنا به هفت دسته تقسیم می‌ شود:

۱- پمپ‌ های دوزینگ ( دوزینگ پمپ ) یا میترینگ(Dosing Pumps and Metering Pumps) پرومیننت

۲- پمپ ‌های رفت و برگشتی(جابجایی مثبت) با استاندارد API 674 , 675 پرومیننت

(Reciprocating Pumps (Positive displacement) with API 674, 675) پرومیننت

۳- پمپ ‌های تزریق با دبی قابل تنظیم (Controlled volume pumps) پرومیننت

۴- پکیج‌ های تزریق مواد شیمیایی (Chemical Injection Packages (CIP پرومیننت

۵- آنالیز شیمیایی، پوشش محدوده وسیعی از آنالیزورهای On-line الکترودی پرومیننت

۶-  سیستم ‌های گندزداییUV، ازن (Ozone)، دی‌ اکسید کلر، کلر، سیستم کنترل اتوماتیک پارامترهای برج خنک‌ کننده و سیستم کنترل اتوماتیک پارامترهای استخر شنا پرومیننت

۷- سیستم های دوزینگ پودر و آماده سازی محلول پلی الکترولیت پرومیننت