خانه » دانلود کتاب میکروسکوپ پروبی روبشی آزمایشگاهی روی نوک سوزن

دانلود کتاب میکروسکوپ پروبی روبشی آزمایشگاهی روی نوک سوزن

کتاب-میکروسکوپ-پروبی-روبشی

کتاب میکروسکوپ پروبی روبشی آزمایشگاهی روی نوک سوزن

تنها مقدمه کتاب قابل دانلود است

scanning probe microscopes

نویسندگان: دکتر پیروز مرعشی، دکتر علیرضا ذوالفقاری، مهندس مهرداد نجبا، امید سیفی، مصطفی نجاری، پروین هادیان، مریم خسروی و فرزانه هویدا مرعشی

کتاب-میکروسکوپ-پروبی-روبشی

کتاب-میکروسکوپ-پروبی-روبشی

کتاب میکروسکوپ پروبی روبشی
  ⬤ 3.7 مگابایت   ⬤ 781 بار دانلود شده