گرمکن گازی

گرمکن :

گرمایش گاز می تواند به وسیله ی انرژی الکتریکی یا  انرژی گرمایی ناشی از سوختن بخشی از گاز طبیعی خط لوله صورت گیرد.

گرمایش ناشی از سوختن ، می تواند به طور مستقیم از گاز های سوختنی به گاز پر فشار و یا به واسطه سیالی دیگر منتقل شود.

در شرایط ایمن، گرمکن های گاز ، از طریق مشعل های اتمسفریک ، آب مقطر درون محفظه را گرم می کنند .

گاز با عبور از حمام های غیرمستقیم گاز ، گرم می شود. گرمکن های ایستگاه تقلیل فشار گاز انواع متنوعی دارند که یکی از این گرمکن ها ، گرمکن می باشد .

گرمکن گازی چیست ؟

گرم کن گاز یکی از با اهمیت ترین تجهیزاتی می باشد که در بیشتر ایستگاه های گاز بین شهری استفاده شده و با ظرفیت های مختلف تولید و ساخته می گردد .

گاز طبیعی برای ارسال به محل مصرف متقاضیان ، با فشار بالایی منتقل می شود .

لازم است در محل مصرف ، فشار گاز طبیعی به اندازه ی فشار کارکرد ، تقلیل بیابد .

این کاهش فشار در ایستگاه تقلیل فشار گاز CGS (city Gas Station ) اتفاق می افتد.

در این ایستگاه ، فشار از 1000 Psi  به 250 Psi کاهش می یابد .

طبق معادله ی عمومی گاز ها ، با کاهش یافتن فشار در حجم ثابت ، دمای گاز نیز کاهش می یابد .

این کاهش دما ، یخ زدگی گاز طبیعی و تشکیل هیدرات گازی در قسمت شیر فشار شکن به دنبال دارد .

برای جلوگیری از این اتفاق ها ، به وسیله ی گرمکن گازی ، دمای گاز طبیعی را قبل از رسیدن به شیر فشار شکن ، افزایش می دهند .

در واقع استفاده گرمکن های گازی ، یک روش مقرون به صرفه برای جلوگیری کردن از مسدودن شدن روزنه ی عبور گاز در شیرهای فشار شکن ایستگاه های تقلیل فشار گاز می باشند .

گرمکن گازینحوه ی عملکرد گرمکن گازی:

 • گاز طبیعی در خطوط لوله بین شهری دارای فشار بالایی می باشد .
 • این فشار بالا در مراحل مختلفی باید کاهش یابد تا به فشار مناسب برای مصرف کننده برسد .
 • اولین مرحله این کاهش فشار در ایستگاه ورودی شهرها می باشد که به نام  CGS شناخته شده اند .
 • این کاهش فشار با توجه به ضریب ژول- تامپسون با کاهش دمای گاز همراه می باشد
 • که این مسئله نیز مشکلات زیادی مانند یخ زدگی آب و انسداد مسیر گاز را به دنبال دارد.
 • بنابراین قبل از کاهش فشار ، گاز را گرم می کنند .
 • عمل پیش گرمایش گاز در گرمکن های گازی که پر از آب می باشد ، انجام می شود .
 • نحوه ی کار به این صورت است که گرمکن دارای کوئیل هایی می باشد
 • که با سوزاندن گاز ، حرارت را به درون آب گرمکن و سپس حرارت را به لوله های حمل کننده ی گاز شهری که از درون گرمکن عبور می کنند ،  منتقل می کنند .
 • گاز طبیعی برای گرمایش درون یک لوله ، از یک سمت گرمکن های گازی وارد شده
 • و به وسیله ی آب گرم درون این گرمکن ها ، احاطه می گردد .
 • این لوله در درون گرمکن های گازی در چندین مرحله گردش می کند و در نهایت دمای گاز درون آن به حد معین  می رسد .

گرمکن گازی