• کلمه ی بلبرینگ از دو بخش ball به معنای گوی و bearing به معنای تحمل‌ کردن تشکیل شده‌ است.
 • درواقع بلبرینگ ها گونه‌ای از یاتاقان‌ها هستند
 • که می‌توانند هم بارهای شعاعی و هم بارهای محوری را تحمل کنند
 • و معمولاً در جاهایی به کار می‌روند که بار به ‌نسبت کوچک باشد.
 • رولبرینگ ها (Roller Bearings) قطعاتی هستند که امکان حرکت نسبی بین دو قطعه را از طریق غلطش فراهم می کنند.

تفاوت بلبرینگ و رولبرینگتفاوت بلبرینگ و رولبرینگتفاوت بلبرینگ و رولبرینگ

تفاوت بلبرینگ و رولبرینگ

بلبرینگ صنعتی

تفاوت بلبرینگ و رولبرینگ

در رولبرینگ ها

 • سطح تماس ساچمه با سطوح، به صورت یک خط می باشد
 • و به همین دلیل این نوع بلبرینگ ها قادر خواهند بود فشار بسیار زیادی از نوع شعاعی را تحمل کنند
 • ولی قادر به تحمل کردن فشار زیاد از نوع محوری نمی باشند.
 • تفاوت اصلی رولبرینگ و بلبرینگ در مقاومت آنها در برابر انواع بارهای وارده است.
 • بطور کلی بار وارده بر انواع رولبرینگ ها و بلبرینگ ها به دو صورت شعاعی (radial) ومحوری (thrust) می باشد
 • و بسته به موقعیت و شرایطی که بلبرینگ مورد استفاده قرار می گیرد
 • یکی از این دو بار ویا هردو بار بر آن وارد می شوند.
 • در مواقعی که فشار از نوع شعاعی باشد، می توان از رولبرینگ ها استفاده کرد،
 • زیرا رولبرینگ ها در برابر این نوع بارها بسیار مقاوم اند و درصورتی که هردو بار شعاعی و محوری وارد شود،
 • از بلبرینگ ها می توان استفاده کرد.

تفاوت بلبرینگ و رولبرینگ

تفاوت بلبرینگ و رولبرینگ