این تصویر اجزای پکیج فلوکولانت را نشان می دهد
11 اردیبهشت
شیر پسفشار و اطمینان پریفیکسد
09 تیر
پمپ انتقال مواد خورنده کوپلی مگنتی آهنربایی
26 شهریور
بازگشت به بالا