این تصویر اجزای پکیج فلوکولانت را نشان می دهد
01 مه
شیر پسفشار و اطمینان پریفیکسد
30 ژوئن
پمپ انتقال مواد خورنده کوپلی مگنتی آهنربایی
17 سپتامبر
بازگشت به بالا