این تصویر اجزای پکیج فلوکولانت را نشان می دهد

Polyelectrolyte preparation package

Automatic polyelectrolyte preparation and dosing unit The automatic polyelectrolyte preparation and dosing unit consists of a rectangular tank divided into three compartments. The first compartment, for dilution, is complete with polyelectrolyte loading hopper, micro-screw batcher and relevant variable speed drive, fast stirrer for the polyelectrolyte mixing, inflow system for the dilution water...
ادامه مطلب
شیر پسفشار و اطمینان پریفیکسد

شیر چند منظوره (Multifunctional Valve)

این قطعه از سه شیر مختلف تشکیل میشود تا نیازهای دوزینگ پمپ برای عملکرد مناسب را مرتفع نماید شیر پس ‌فشار ایجادفشار ثابت برای تزریق مواد شیمیایی و یا جلوگیری از دوزینگ بیشتر مایعش شیر اطمینان جلوگیریاز افزایش فشار سیستم...
ادامه مطلب
پمپ انتقال مواد خورنده کوپلی مگنتی آهنربایی

پمپ انتقال مواد شیمیایی و اسید

پمپ های سانتریفیوژ بدلیل چرخش پروانه توسط شفت فلزی معمولا دچار خوردگی شده و مناسب سیال خورنده و اسیدی نمیباشد. لذا پمپ با کوپلینگ مغناطیسی استفاده میشود که در یک سوی آن الکتروموتور یک صفحه پر از آهنربا ها را به گردش در می...
ادامه مطلب
بالا